Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivää. Jos palaat työhön, kun olet saanut enimmäisajalta sairauspäivärahaa ja sairastut uudelleen työskenneltyäsi yhtäjaksoisesti yli 30 päivää, voit saada 50 arkipäivää jatkoaikaa sairauspäivärahaan.

Voit saada sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden ajan. Jos työkyvyttömyytesi johtuu kokonaan uudesta sairaudesta, voit saada sairauspäivärahaa normaalisti. Enimmäisaikaan lasketaan mukaan edeltäneiltä kahdelta vuodelta kaikki päivät, joilta sinulla on ollut oikeus Kelan sairauspäivärahaan. Mukaan lasketaan siis myös ne päivät, jolloin olet ollut työkyvytön, mutta sinulle ei esimerkiksi vuositulojen vähyyden vuoksi ole maksettu sairauspäivärahaa.

Jos sairautesi jatkuu yli vuoden, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Omavastuuaika

Sairauspäivärahaa maksetaan vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja seuraavat 9 arkipäivää. Jos lääkäri arvioi, että työkyvyttömyytesi jatkuu yli 10 arkipäivää, voit alkaa saada sairauspäivärahaa.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivältä, Kela selvittää, voisiko kuntoutuksesta olla apua sairauteesi.

Kuntoutustarve voidaan selvittää lääkärinlausunnon perusteella. Tarvittaessa voidaan tehdä lääketieteellisiä lisäselvityksiä. Sinun ei tällöin tarvitse toimittaa Kelaan erillistä kuntoutushakemusta.

Voit myös itse hakea kuntoutusta, vaikka Kela ei olisi sitä ehdottanut. Kun koet tarvitsevasi kuntoutusta, hakeudu ensin työterveyslääkärille tai omalle lääkärillesi. Kun olet saanut lääkäriltä kuntoutusta suosittavan lääkärintodistuksen, voit hakea Kelasta kuntoutusta.

Sairaus ja työkyky

Sairaus ja työkyvyttömyys ovat eri asioita. Kun sairastut, et välttämättä ole työkyvytön. Työkyvyttömyys on kuitenkin ratkaiseva, kun Kela myöntää sairauspäivärahaa. Kelan asiantuntijalääkärit ovat vakuutuslääketieteen asiantuntijoita. He arvioivat asiakkaan työ- ja toimintakykyä hoitavan lääkärin lausunnon perusteella, täyttyvätkö lainsäädännön kriteerit työkyvyttömyydestä.

Sairauspäivärahaa haettaessa tarvitaan lääkärinlausunto sairaudesta. A-lääkärintodistus on yleensä riittävä selvitys työkyvyttömyydestä 60 arkipäivään asti ja tämän jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto.

Jos työkyvyttömyytesi johtuu työtapaturmasta tai liikenneonnettomuudesta, hae ansionmenetyskorvausta vakuutusyhtiöltä. Jos asian käsittely vakuutusyhtiössä viivästyy, voit hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Pyydä silloin vakuutusyhtiöltä Kelaa varten ns. viivästymistodistus, jotta Kela voi käsitellä sairauspäivärahasi.[LH1] 

Työtapaturma tai liikenneonnettomuus

Jos työkyvyttömyytesi johtuu työtapaturmasta tai liikenneonnettomuudesta, hae ansionmenetyskorvausta vakuutusyhtiöltä. Jos asian käsittely vakuutusyhtiössä viivästyy, voit hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Pyydä silloin vakuutusyhtiöltä Kelaa varten ns. viivästymistodistus, jotta Kela voi käsitellä sairauspäivärahasi.

Viimeksi muokattu 11.8.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012