Takaisin työhön

Töihin paluu lyhyen sairauspoissaolon jälkeen sujuu yleensä hyvin. Pitkä poissaolo saattaa vaatia työhön paluuta helpottavaa tukea.

Työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto yhdessä työkyvyn tukena

Kun sairastut tai työkyvyttömyytesi jatkuu, ilmoita siitä heti työnantajalle. Sairauspoissaolon aikana sinun kannattaa pitää yhteyttä työpaikkaan. Näin työhön paluuta tukevat järjestelyt, kuten muutokset työajoissa tai –tehtävissä toteutuvat joustavasti.

Jo sairauden alussa kannattaa miettiä työhön paluuta tukevia toimenpiteitä ja sitä, miten yhteydenpito työpaikkaan järjestetetään sairauspoissaolon aikana.

Työhön paluun suunnittelun olisi hyvä lähteä liikkeelle työterveyshuollon kautta. Myös työnantajalla ja esimiehellä on tärkeä rooli työhön paluun tukemissa. Monilla työpaikoilla on erityisiä työhön paluuta tukevia suunnitelmia tai ohjeita.

Työhön paluun järjestelyt onnistuvat parhaiten työntekijän, työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä.

Työterveyslääkärin lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista

Sairauspäivärahan maksaminen 90 arkipäivän jälkeen edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista.

Viimeistään silloin, kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää, työterveyshuollon on arvioitava jäljellä oleva työkykysi. Työnantajan on selvitettävä yhdessä sinun ja työterveyshuollon kanssa, voidaanko paluutasi työhön tukea joillakin toimenpiteillä, kuten työtehtävien muutoksilla tai joustavilla työaikajärjestelyillä. 90 sairauspäivärahapäivää ovat voineet kertyä yhtäjaksoiselta ajalta tai kahden vuoden ajalta.

  • Toimita Kelaan lausunto työkyvystäsi ja mahdollisuuksistasi jatkaa työssä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on kahden vuoden aikana maksettu 90 arkipäivää. Saat lausunnon työterveyslääkäriltä.
  • Kela pyytää lausuntoa kirjeitse jokaiselta sairauspäiväraha-asiakkaalta, jota asia koskee tai saattaa koskea.
  • Lausuntoa ei tarvita yrittäjiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, omaa talouttaan hoitavilta eikä ulkomaan työkomennuksella olevilta työntekijöiltä.

Voit edelleen hakea sairauspäivärahaa itse valitsemasi lääkärin lausunnon perusteella, mutta sinun on toimitettava Kelaan lisäksi työterveyslääkärin lausunto siitä, että jäljellä oleva työkyky ja työhön paluun mahdollisuudet on selvitetty.

Auttaisiko kuntoutus?

Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriin tai Kelaan. Tarvitset lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman, kun haet kuntoutusta Kelasta.

Työkykyasioiden pääasiallinen hoito kuuluu työpaikoille ja niiden työterveyshuoltoon,.Lisäksi työeläkelaitoksilla ja työhallinnolla on keskeisiä työkykyasioihin liittyviä tehtäviä.

  • Kelan työkykyyn liittyvät tehtävät koskevat sairauspäivärahoja, kuntoutusrahaa, kuntoutustarveselvitystä, vaikeavammaisten kuntoutusta, harkinnanvaraista lääkinnällistä kuntoutusta, ammatillista kuntoutusta ja kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä. Kelassa on myös työkykyyn erikoistuneita työkykyneuvojia, jotka voivat auttaa työkykyasioissa. Työkykyneuvoja voi asiakkaan suostumuksella toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Niihin kuuluvat muun muassa työeläkelaitokset, vakuutuslaitokset, kuntoutuslaitokset sekä TE-toimistot.

  • Työtapaturmavakuutuslaitokset vastaavat työ- ja työmatkavammojen aiheuttamista terveydenhuollon ja kuntoutuksen tarpeiden kustannuksista sekä vamman aiheuttaman työtulojen menetyksen korvaamisesta.

  • Työeläkevakuuttajat vastaavat osin työssäkäyvien ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutuksen aikaisesta toimeentulosta sekä kuntoutustuesta, sekä osa- ja täystyökyvyttömyyseläkkeestä.

  • TE-palvelut vastaavat työttömien työnhakijoiden työllistämispalveluista sekä ammatinvalinnan ohjauksesta ja työllistymistä parantavasta kolutuksesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 29.9.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012