Ennakonpidätys yksityisen hoidon tuesta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ennakonpidätys yksityisen hoidon tuesta

Yksityisen hoidon tuki on veronalaista tuloa. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan ennakonpidätys riippuu siitä, onko tuottaja ennakkoperintärekisterissä, jota Verohallinto ylläpitää.

Varhaiskasvatuksen tuottaja on ennakkoperintärekisterissä

Jos varhaiskasvatuksen tuottaja on ennakkoperintärekisterissä, Kela saa tiedon siitä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) eikä tee ennakonpidätystä maksamastaan yksityisen hoidon tuesta. Tieto ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta tarkistetaan tuen maksamisen yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen tuottaja ei ole ennakkoperintärekisterissä

Jos varhaiskasvatuksen tuottaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, Kela tekee ennakonpidätyksen yksityisen hoidon tuesta. Ennakonpidätyksen suuruus määräytyy sen mukaan, onko varhaiskasvatuksen tuottaja yksityishenkilö vai yhteisö tai yritys.

Katso alta tarkemmat ohjeet tilanteisiin, joissa varhaiskasvatuksen tuottaja ei ole ennakkoperintärekisterissä.

 

Hoitaja, joka ei ole aikaisemmin saanut yksityisen hoidon tukea

Jos et ole saanut aikaisemmin yksityisen hoidon tukea, Kela tekee ennakonpidätyksen tuesta sen ennakonpidätysprosentin mukaisesti, joka on verokortissa palkkaa varten.

Jos et halua, että ennakonpidätys tehdään tämän Verohallinnon toimittaman palkkaveroprosentin mukaan, voit hakea Verohallinnosta muutosverokortin. Kela saa muutosverokortit suoraan Verohallinnosta.

Hoitaja, joka on saanut aikaisemmin yksityisen hoidon tukea

Jos olet saanut aikaisemmin yksityisen hoidon tukea, Kela tekee ennakonpidätyksen palkkaa tai työkorvausta varten annetun ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Kela saa yleensä tämän prosentin Verohallinnosta.

Jos Kela ei ole saanut kumpaakaan näistä prosenteista, ennakonpidätys on 60 %.

Perhe työnantajana

Huomaa, että työsopimussuhteisen hoitajan saama palkkasumma voi koostua yksityisen hoidon tuesta ja perheen itsensä maksamasta palkasta. Jos perhe on palkannut sinut työsopimussuhteiseksi hoitajaksi, perheen täytyy

  • tehdä ennakonpidätys maksamastaan palkasta
  • periä sosiaaliturvamaksut hoitajan koko palkasta (myös Kelan maksamasta osuudesta)
  • tehdä tulorekisteriin ilmoitus maksamastaan palkasta
  • järjestää työterveyshuolto palkkaamalleen hoitajalle
  • periä muut lakisääteiset maksut.

Kotitalous työn teettäjänä – mitä ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin? (vero.fi)

Kela tekee yksityisen hoidon tuen tuesta 13 %:n suuruisen ennakonpidätyksen, kun varhaiskasvatuksen tuottaja on yhteisö tai yritys, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Sivu päivitetty 14.6.2024