Toorjâ aassâmkoloid

Tun puávtáh uážžuđ almos aassâmtorjuu, jis tuu puáđuh láá uceh. Almos aassâmtorjuu ulme lii išediđ tuu aassâmkoloidâdguin.

Kii puáhtá uážžuđ almos aassâmtorjuu?

Almoos aassâmtorjuu puáhtá mäksiđ oovtâ ulmui tâi maaŋgâ ulmuu purrâmâšjuávkun.

Mii lii purrâmušjuávkku?

Purrâmâšjuávkku uáivild siämmáá visteest fastâ ässee ulmuid. Táválávt purrâmâšjuávkku lii näimipaarâ, ávuspaarâ tâi peerâ. Meid ohtâ olmooš puáhtá leđe purrâmušjuávkku.

Tun puávtáh uážžuđ almos aassâmtorjuu, jis aasah

  • láiguvisteest
  • omâstemvisteest
  • aassâmvuoigâdvuotâvisteest
  • uásiomâstemvisteest.

Kelast puáhtá uážžuđ meiddei iäláttâhuážžoo aassâmtorjuu, uáppee aassâmlase tai suáldátiše aassâmtoorjâ. Táválávt puávtáh uážžuđ tuše oovtâ aassâm torjuu häävild.

Maid aassâmkoloid puáhtá uážžuđ torjuu?

Puávtáh uážžuđ aassâmtorjuu ovdâmerkkân čuávuvâš aassâmkoloid:

  • láiguviste: láigu sehe čäci- já liegâdemmáávsuh
  • jieijâd peerâtáálu: kiddoduv tipšomkoloh já visteloovnâ riäntuh
  • uásusviste: vaastâ, visteloovnâ riäntuh sehe čäci- já liegâdemkoloh
  • aassâmvuoigâdvuotâviste: kiävttuvaastâ, visteloovnâ riäntuh sehe čäci- já liegâdemkoloh
  • uásiomâstemviste: láigu sehe čäci- já liegâdemmáávsuh.

Čäcimáksu tuhhiittuvvoo aassâmkolloon, jis tun máávsáh tom sierâ lááigu tâi vastuu lasseen. Čäcimáksun tuhhiittuvvojeh 19 e/mp ulmuu kuáttá. Liegâdemkoloh tuhhiittuvvojeh aassâmkolloon, jis tun máávsáh taid sierâ lááigu tâi vastuu lasseen.

Liegâdemkolloon tuhhiittuvvojeh 41 e/mp, jis purrâmušjuávhust lii ohtâ olmooš. Jis purrâmušjuávkun kuleh eenâb ulmuuh, te liegâdemkoloid lasettuvvojeh 14 eurod jyehi laseulmuu kuáttá.

Jis tun aasah peerâtáálust, te aassâmkolloon tuhhiittuvvojeh tipšokoloh ađai čääsist, liegâdmist já eres peerâtáálu koloin šaddee koloh. Tuhhiittettee tipšokoloi stuárudâh lii miäruštâllum laavâst.

Jis tust lii vistelovnâ, te aassâmkolloon tuhhiittuvvojeh 73 % ađai masa kulmâ niäljádâs lááigui riäntuin.

Jis tust láá koččâmušah, puávtáh suáittiđ palvâlemnumerân 020 692 210.

Luuvâ lase almos aassâmtorjuu ucâmist (suomâkielân).

Luuvâ lase