Toorjâ asâmân

Kela mäksim aassâm torjuuh láá

 • almos aassâmtoorjâ
 • iäláttâhuážžoo aassâmtoorjâ
 • uáppee assâmlase
 • suáldátiše aassâmtoorjâ.

Taan uásist oovdânpuáhtoo almos aassâmtoorjâ.

Kii puáhtá uážžuđ almos aassâmtorjuu?

Kela máksá almos aassâmtorjuu asâmist šaddee koloid. Tun puávtáh uážžuđ almos aassâmtorjuu, jis tuu puáđuh láá uceh. Torjuu puáhtá mäksiđ oovtâ ulmui tâi maaŋgâ ulmuu purrâmâšjuávkun.

Mii lii purrâmušjuávkku?

Purrâmâšjuávkku uáivild siämmáá visteest fastâ ässee ulmuid. Táválávt purrâmâšjuávkku lii näimipaarâ, ávuspaarâ tâi peerâ. Meid ohtâ olmooš puáhtá leđe purrâmušjuávkku.

Almos aassâmtorjuu puáhtá uážžuđ

 • láiguviistán
 • omâstemviistán
 • aassâmvuoigâdvuotâviistán
 • uásiomâstemviistán.

Puávtáh uážžuđ aassâmtorjuu ovdâmerkkân čuávuvâš aassâmkoloid:

 • láiguviste: láigu sehe čäci- já liegâdemmáávsuh
 • peerâtáálu: kiddoduv tipšokoloh já visteloovnâ riäntuh
 • uásusviste: vaastâ, visteloovnâ riäntuh sehe čäci- já liegâdemkoloh
 • aassâmvuoigâdvuotâviste: kiävttuvaastâ, visteloovnâ riäntuh sehe čäci- já liegâdemkoloh
 • uásiomâstemviste: láigu sehe čäci- já liegâdemmáávsuh.

Luuvâ lase almos aassâmtorjuu ucâmist (suomâkielân).

Aassâmkoloh

Čäcimáksu tuhhiittuvvoo aassâmkolloon, jis tun máávsáh tom sierâ lááigu tâi vastuu lasseen. Čäcimáksun tuhhiittuvvojeh 18 e/mp ulmuu kuáttá. Liegâdemkoloh tuhhiittuvvojeh aassâmkolloon, jis tun máávsáh taid sierâ lááigu tâi vastuu lasseen.

Liegâdemkolloon tuhhiittuvvojeh 41 e/mp, jis purrâmušjuávhust lii ohtâ olmooš. Jis purrâmušjuávkun kuleh eenâb ulmuuh, te liegâdemkoloid lasettuvvojeh 14 eurod jyehi laseulmuu kuáttá.

Jis tun aasah peerâtáálust, te aassâmkolloon tuhhiittuvvojeh čääsist, liegâdmist já eres peerâtáálu koloin šaddee koloh ađai tipšokoloh. Tuhhiittettee tipšokoloi stuárudâh lii miäruštâllum laavâst.

Jis tust lii vistelovnâ, te aassâmkolloon tuhhiittuvvojeh 73 % ađai masa kulmâ niäljádâs lááigui riäntuin.

Koijâd lase numerist 020 692 201 (suomâkielân).

Luuvâ lase