Toorjâ aassâmkoloid

Tun puávtáh uážžuđ Kelast almos aassâmtorjuu, jis tuu puáđuh láá vyeligááh. Almos aassâmtorjuu ulme lii išediđ tuu aassâmkoloidâdguin.

Tain kela.fi-siijđoin muštâluvvoo, maggaar tiilijn almos aassâmtorjuu puáhtá uážžuđ. Siijđoin muštâluvvoo meiddei, mon ennuv aassâmtorjuu puáhtá uážžuđ.

Kii puáhtá uážžuđ almos aassâmtorjuu?

Almoos aassâmtorjuu puáhtá mäksiđ oovtâ ulmui tâi maaŋgâ ulmuu purrâmâšjuávkun.

Mii lii purrâmušjuávkku?

Purrâmâšjuávkku uáivild siämmáá visteest fastâ ässee ulmuid. Táválávt purrâmâšjuávkku lii näimipaarâ, ávuspaarâ tâi peerâ. Meid ohtâ olmooš puáhtá leđe purrâmušjuávkku.

Tun puávtáh uážžuđ almos aassâmtorjuu, jis aasah

 • láiguvisteest
 • jieijâd uásusvisteest
 • jieijâd peerâtáálust
 • aassâmvuoigâdvuotâvisteest
 • uásiomâstemvisteest.

Kelast puáhtá uážžuđ meiddei iäláttâhuážžoo aassâmtorjuu, uáppee aassâmlase tâi suáldátiše aassâmtorjuu. Tain torjuin muštâluvvoo toi jieijâs siijđoin. Táválávt puávtáh uážžuđ tuše oovtâ aassâm torjuu häävild.

Maid aassâmkoloid tun puávtáh uážžuđ torjuu?

Tun puávtáh uážžuđ aassâmtorjuu ovdâmerkkân čuávuvâš aassâmkoloid:

 • láiguviste: láigu sehe čäci- já liegâdemmáávsuh
 • jieijâd uásusviste: vaastâ, visteloovnâ riäntuh sehe čäci- já
  liegâdemkoloh
 • jieijâd peerâtáálu: kiddoduv tipšomkoloh já visteloovnâ
  riäntuh
 • aassâmvuoigâdvuotâviste: kiävttuvaastâ, visteloovnâ riäntuh
  sehe čäci- já liegâdemkolo
 • uásiomâstemviste: láigu sehe čäci- já liegâdemmáávsuh.

Čäcimáksu já liegâdemkoloh tuhhiittuvvojeh aassâmkolloon, jis tun máávsáh taid sierâ lááigu tâi vastuu lasseen. Čäcimáksun tuhhiittuvvojeh 19 eurod mánuppaajeest ulmuu kuáttá.

Liegâdemkolloon tuhhiittuvvojeh 42 eurod mánuppaajeest, jis purrâmušjuávhust lii ohtâ olmooš. Jis purrâmušjuávkun kuleh eenâb ulmuuh, te liegâdemkoloid lasettuvvojeh 14 eurod jyehi laseulmust.

Jis tun aasah peerâtáálust, te aassâmkolloon tuhhiittuvvojeh tipšomkoloh ađai čääsist, liegâdmist já eres peerâtáálu koloin šaddee koloh. Tuhhiittettee tipšomkoloi stuárudâh lii miäruštâllum laavâst.

Jis tust lii vistelovnâ, te aassâmkolloon tuhhiittuvvojeh 73 prosenttid ađai masa kulmâ niäljádâs loovnâi riäntuin.

Jis tust láá koččâmušah, puávtáh suáittiđ palvâlemnumerân 020 692 210.

Luuvâ lase almos aassâmtorjuu ucâmist (suomâkielân).

Luuvâ lase