Maid aassâmkoloid tun puávtáh finniđ torjuu? | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Moid aassâmkoloid tun puávtáh finniđ torjuu?

Tun puávtáh finniđ aassâmtorjuu ovdâmerkkân čuávuvâš aassâmkoloid:

  • láiguviste: láigu sehe čäci- já liegâdemmáávsuh
  • jieijâd uásusviste: vaastâ, visteloovnâ riäntuh sehe čäci- já liegâdemkoloh
  • jieijâd peerâtáálu: kiddoduv tipšomkoloh já visteloovnâ riäntuh
  • aassâmvuoigâdvuotâviste: kiävttuvaastâ, visteloovnâ riäntuh sehe čäci- já liegâdemkoloh
  • uásiomâstemviste: láigu sehe čäci- já liegâdemmáávsuh.

Čäcimáksu já liegâdemkoloh tuhhiittuvvojeh aassâmkolloon, jis tun máávsáh taid sierâ lááigu tâi vastuu lasseen. Čäcimáksun tuhhiittuvvojeh 20 eurod mánuppaajeest ulmuu kuáttá.

Liegâdemkolloon tuhhiittuvvojeh 46 eurod mánuppaajeest jis purrâmušjuávhust lii ohtâ olmooš. Jis purrâmušjuávkun kuleh eenâb ulmuuh, te liegâdemkoloid lasettuvvojeh 17 eurod jyehi laseulmust.

Jis tun aasah peerâtáálust, te aassâmkolloon tuhhiittuvvojeh tipšomkoloh ađai čääsist, liegâdmist já eres peerâtáálu koloin šaddee koloh. Tuhhiittettee tipšomkoloi stuárudâh lii miäruštâllum laavâst.

Jis tust lii vistelovnâ, te aassâmkolloon tuhhiittuvvojeh 73 prosentid ađai masa kulmâ niäljádâs loovnâi riäntuin.

Jis tust láá koččâmušah, puávtáh suáittiđ palvâlemnumerân 020 692 210.

Sijđo lii peividum 8.2.2024