Hae sotilasavustus nyt | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Hae sotilasavustus nyt

Julkaistu 2.12.2022

Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palvelukseen astumista. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 2.1.2023. Sotilasavustus myönnetään aikaisintaan palvelukseen astumispäivästä alkaen.

Kela voi maksaa palvelusajalta sotilasavustusta asevelvolliselle ja hänen omaiselleen. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. Omaisella tarkoitetaan asevelvollisen puolisoa tai huollettavana olevaa lasta. Avopuoliso katsotaan omaiseksi vain, jos asevelvollisella on hänen kanssaan yhteinen lapsi.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustuksen asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin. Avustukseen oikeutettu asevelvollisen puoliso voi hakea perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Asumisavustusta voidaan maksaa asevelvolliselle yleensä vain silloin, jos hän on asunut itsenäisesti asunnossaan eli hän on vuokrannut asuntonsa viimeistään 3 kuukautta ennen palveluksen alkamista. 

Jos palvelukseen astuva tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. 

Sotilasavustusta voi hakea helposti OmaKelassa. Palvelussa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Sotilasavustusta ei voi saada takautuvasti. Kela myöntää sen aikaisintaan hakemiskuukauden alusta.

Sotilasavustuksessa on 300 euron suojaosa

Sotilasavustuksen määrään vaikuttavat ne nettotulot eli tulot verojen vähentämisen jälkeen, jotka asevelvollisella ja omaisella ovat palvelusaikana käytettävissä. Avustuksen määrä vähenee nettotuloja vastaavalla summalla.

Sotilasavustuksessa on ollut vuoden 2022 alusta alkaen 300 euron suojaosa. Tämä tarkoittaa, että asevelvollinen voi ansaita palkka- tai yrittäjätuloja nettona 300 e/kk ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Suojaosa ei koske asevelvollisen omaisen tuloja. 

Lisätietoja asiakkaille:

Sivu päivitetty 2.12.2022