Hae sotilasavustus nyt | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Hae sotilasavustus nyt

Julkaistu 8.12.2023

Sotilasavustusta kannattaa hakea noin kuukautta ennen palveluksen alkua. Jos hakemuksen toimittaa sitä aiemmin, hakemuksessa ilmoitetut tiedot eivät välttämättä ole enää ajan tasalla, kun palvelus alkaa. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 8.1.2024. Sotilasavustus myönnetään aikaisintaan palvelukseen astumispäivästä alkaen.

Kela voi maksaa palvelusajalta sotilasavustusta asevelvolliselle ja hänen omaiselleen. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa ase- tai siviilipalvelusta. Omaisella tarkoitetaan asevelvollisen puolisoa tai huollettavana olevaa lasta. Avopuoliso katsotaan omaiseksi vain, jos asevelvollisella on hänen kanssaan yhteinen lapsi.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustuksen asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin. Asumisavustusta voidaan maksaa palvelusta suorittavalle yleensä vain silloin, jos hän on asunut itsenäisesti asunnossaan eli hän on vuokrannut asuntonsa viimeistään 3 kuukautta ennen palveluksen alkamista. 

Avustukseen oikeutettu asevelvollisen puoliso voi hakea perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Jos palvelusta suorittava tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea ennen palvelukseen astumista, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. Tarvittaessa asumistuen määrä tarkistetaan.

Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. Kela myöntää sen aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Lisätietoja asiakkaille:

Sivu päivitetty 8.12.2023