Näin haet sotilasavustusta

 1. Hae sotilasavustusta verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Verkossa voit hakea sotilasavustuksen perusavustusta, asumisavustusta, erityisavustusta ja opintolainan korkojen maksua. Sotilasavustuksen elatusavustusta haetaan Sotilasavustushakemuksella (SA1).
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa.
 3. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja paljonko etuutta saat. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa sotilasavustushakemuksen (SA1) ja postittaa sen liitteineen Kelaan.

Jos haet asumisavustuksen myöntämisen jälkeen esim. sähkölaskun korvaamista, täytä uusi hakemus verkossa ja lisää tarvittaessa lasku liitteeksi. Jos viet tai postitat laskun Kelan palvelupisteeseen, uutta hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää.

Hae sotilasavustus nopeasti verkossa

Lähetä hakemus ja liitteet helposti asiointipalvelun kautta. Selkeä puhelimella otettu kuva käy liitteeksi.

Lähetä hakemus

Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja. Huomaa, että sinun on kuitenkin ilmoitettava Kelaan tulojen muutoksesta.

Liitteet eri avustuksiin

Asumisavustus

 • Kopio vuokrasopimuksesta, jos avustusta haetaan vuokra-asuntoon*
 • Maksukuitti tai muu tosite, jos nykyisen vuokran tai vastikkeen määrä ja erilliset lämmitysmaksut eivät selviä muista liitteistä (esim. vuokrasopimuksesta)*
 • Sähkö- tai kaasulasku
 • Lainanantajan selvitys maksetuista asuntolainan koroista. Selvityksessä tulee olla lainan tämänhetkinen määrä ja korkoprosentti.

Asumisavustus voidaan myöntää asevelvolliselle ja hänen omaiselleen. Asevelvollinen ei voi hakea avustusta avustukseen oikeutetun omaisensa puolesta eikä päinvastoin.

*Jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti, sinun ei tarvitse liittää hakemukseen vuokrasopimusjäljennöstä eikä selvitystä vuokran määrästä. Lista vuokranantajista, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Perusavustus

 • Kela saa tarvittavat tiedot perheen palkkatuloista tulorekisteristä.

Perusavustus voidaan myöntää asevelvollisen omaiselle.

Erityisavustus

 • Kela saa tarvittavat tiedot perheen palkkatuloista tulorekisteristä.

Erityisavustus voidaan myöntää asevelvollisen omaiselle.

Elatusavustus

 • Kopio elatussopimuksesta, ellei lapsi saa elatustukea.

Elatusavustus voidaan myöntää asevelvollisen lapselle. Huoltaja allekirjoittaa hakemuksen.

Opintolainan korot

 • Pankin ilmoitus tai maksukuitti, jos korot maksetaan kuukausittain.

Kela voi maksaa asevelvollisen ja hänen omaisensa opintolainojen korot. Omaisen opintolainan korot maksetaan erityisavustuksena.  Asevelvollinen ei voi hakea avustusta avustukseen oikeutetun omaisensa puolesta eikä päinvastoin.

Hakuaika

Voit tehdä hakemuksen kuukautta ennen palveluksen alkua. Sitä aiemmin avustukseen vaikuttavat olosuhteet usein muuttuvat. Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa, eli Kela myöntää avustuksen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Sotilasavustuksen myöntäminen

Kela myöntää sotilasavustuksen palvelukseenastumispäivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Kela maksaa sotilasavustusta sen kuukauden loppuun, jona asevelvollinen kotiutetaan tai palvelus keskeytyy vähintään 14 päivän ajaksi.

Jos oikeus avustukseen syntyy, kun asevelvollinen on jo palveluksessa, Kela myöntää avustuksen aikaisintaan oikeuden syntymisestä alkaen.

Jos reservin kertausharjoituksessa tai täydennyspalveluksessa olevalla tai hänen omaisellaan on oikeus sotilasavustukseen, Kela maksaa koko sotilasavustuksen kertasuorituksena jälkikäteen.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Maksuun vaikuttavat esimerkiksi asumismenojen tai tulojen muuttuminen tai lapsen syntymä. Ilmoituksen voit tehdä asiointipalvelussa, puhelimitse tai palvelupisteessä.

Lue lisää