Näin haet sotilasavustusta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet sotilasavustusta

Hae sotilasavustus OmaKelassa

Hae etuutta
 1. Hae sotilasavustusta OmaKelassa. Verkossa voit hakea sotilasavustuksen perusavustusta, asumisavustusta, erityisavustusta ja opintolainan korkojen maksua. Sotilasavustuksen elatusavustusta haetaan hakemuslomakkeella Sotilasavustus SA1 (pdf).
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.
 3. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon etuutta saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat hakemuslomakkeen Sotilasavustus SA1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos haet asumisavustuksen myöntämisen jälkeen esim. sähkölaskun korvaamista, täytä uusi hakemus verkossa ja lisää tarvittaessa lasku liitteeksi. 

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja. Huomaa, että sinun on kuitenkin ilmoitettava Kelaan tulojen muutoksesta.

Kuka voi hakea sotilasavustusta

 • Asumisavustuksen hakee asevelvollinen. Kuitenkin jos asevelvollisella on avustukseen oikeutettu omainen, omainen hakee asumisavustuksen. Asevelvollinen ei voi hakea avustusta omaisensa puolesta.
 • Opintolainan korkoihin hakee avustusta asevelvollinen ja hänen omaisensa. Kumpikin hakee avustusta oman opintolainansa korkoihin.
 • Perusavustuksen ja erityisavustuksen hakee asevelvollisen omainen.
 • Elatusavustus haetaan asevelvollisen lapselle. Huoltaja allekirjoittaa hakemuksen.

Liitteet eri avustuksiin

Asumisavustus

 • Kopio vuokrasopimuksesta, jos avustusta haetaan vuokra-asuntoon*
 • Maksukuitti tai muu tosite, jos nykyisen vuokran tai vastikkeen määrä ja erilliset lämmitysmaksut eivät selviä muista liitteistä (esim. vuokrasopimuksesta)*
 • Sähkö- tai kaasulasku. Muista toimittaa kaikki laskun sivut.
 • Lainanantajan selvitys maksetuista asuntolainan koroista. Selvityksessä tulee olla lainan tämänhetkinen määrä ja korkoprosentti.

*Jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti, sinun ei tarvitse liittää hakemukseen vuokrasopimusjäljennöstä eikä selvitystä vuokran määrästä. Lista vuokranantajista, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Perusavustus

Kela saa tarvittavat tiedot perheen palkkatuloista tulorekisteristä.

Erityisavustus

Kela saa tarvittavat tiedot perheen palkkatuloista tulorekisteristä.

Elatusavustus

Kopio elatussopimuksesta, ellei lapsi saa elatustukea.

Opintolainan korot

Pankin ilmoitus tai maksukuitti, jos korot maksetaan kuukausittain.

Hakuaika

Voit tehdä hakemuksen kuukautta ennen palveluksen alkua. Sitä aiemmin avustukseen vaikuttavat olosuhteet usein muuttuvat. Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa, eli Kela myöntää avustuksen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Jos haet avustusta opintolainan korkoihin ja korot erääntyvät maksettavaksi puolivuosittain, sinun täytyy hakea avustusta erikseen kumpaankin korkokauteen. Lähetä hakemus viimeistään korkojen erääntymiskuukauden aikana. Jos opintolainan korot erääntyvät maksettavaksi kuukausittain, tarvitaan vain yksi hakemus. Jos haet avustusta opintolainan korkoihin esimerkiksi tammikuusta alkaen, hakemuksen täytyy olla Kelassa tammikuun aikana. Sotilasavustusta voi saada vain palvelusaikana erääntyviin korkoihin. Lue lisää sotilasavustuksesta opintolainan korkoihin.

Sotilasavustuksen myöntäminen

Kela myöntää sotilasavustuksen palvelukseenastumispäivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Kela maksaa sotilasavustusta sen kuukauden loppuun, jona asevelvollinen kotiutetaan tai palvelus keskeytyy vähintään 14 päivän ajaksi.

Jos oikeus avustukseen syntyy, kun asevelvollinen on jo palveluksessa, Kela myöntää avustuksen aikaisintaan oikeuden syntymisestä alkaen.

Jos reservin kertausharjoituksessa tai täydennyspalveluksessa olevalla tai hänen omaisellaan on oikeus sotilasavustukseen, Kela maksaa koko sotilasavustuksen kertasuorituksena jälkikäteen.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan sotilasavustuksesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Maksuun vaikuttavat esimerkiksi asumismenojen tai tulojen muuttuminen tai lapsen syntymä. Ilmoituksen voit tehdä asiointipalvelussa, puhelimitse tai palvelupisteessä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?