Näin haet sotilasavustusta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet sotilasavustusta

Hae sotilasavustus OmaKelassa

Hae etuutta
  1. Hae sotilasavustusta OmaKelassa. Verkossa voit hakea sotilasavustuksen perusavustusta, asumisavustusta, erityisavustusta ja opintolainan korkojen maksua. Sotilasavustuksen elatusavustusta haetaan hakemuslomakkeella Sotilasavustus SA1 (pdf).
  2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.
  3. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon etuutta saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat hakemuslomakkeen Sotilasavustus SA1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos haet asumisavustuksen myöntämisen jälkeen esim. sähkölaskun korvaamista, täytä uusi hakemus verkossa. 

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja. Huomaa, että sinun on kuitenkin ilmoitettava Kelaan tulojen muutoksesta.

Kuka voi hakea sotilasavustusta

  • Asumisavustuksen hakee asevelvollinen. Kuitenkin jos asevelvollisella on avustukseen oikeutettu omainen, omainen hakee asumisavustuksen. Asevelvollinen ei voi hakea avustusta omaisensa puolesta.
  • Opintolainan korkoihin hakee avustusta asevelvollinen ja hänen omaisensa. Kumpikin hakee avustusta oman opintolainansa korkoihin.
  • Perusavustuksen ja erityisavustuksen hakee asevelvollisen omainen.
  • Elatusavustus haetaan asevelvollisen lapselle. Huoltaja allekirjoittaa hakemuksen.

Liitteet eri avustuksiin

Jos olet toimittanut tarvittavat liitteet jo aiemmin toista etuutta, esimerkiksi yleistä asumistukea tai toimeentulotukea varten, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudestaan.

Säilytä hakemukseesi liittyvät kuitit ja tositteet. Voimme tarvittaessa pyytää niitä.

Asumisavustus

  • Kopio vuokrasopimuksesta, jos avustusta haetaan vuokra-asuntoon.
  • Kopio vastike-erittelystä, jos avustusta haetaan osakeasuntoon.

Perusavustus

Kela saa tarvittavat tiedot perheen palkkatuloista tulorekisteristä.

Erityisavustus

Kela saa tarvittavat tiedot perheen palkkatuloista tulorekisteristä.

Elatusavustus

Kopio elatussopimuksesta, ellei lapsi saa elatustukea.

Hakuaika

Voit tehdä hakemuksen kuukautta ennen palveluksen alkua. Sitä aiemmin avustukseen vaikuttavat olosuhteet usein muuttuvat. Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa, eli Kela myöntää avustuksen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Jos haet sotilasavustusta muihin asumiskuluihin kuin vuokraan, vastikkeeseen ja asuntolainan korkoihin (esimerkiksi sähkö-, vesi-, lämmitys- tai jätehuoltolaskuun), hae avustusta niihin viimeistään palvelusajan päättymiskuukauden aikana. Voit saada avustusta kuitenkin vain sellaisiin laskuihin, joiden eräpäivä on palvelusaikana tai palveluksen päättymiskuukauden aikana.

Jos haet avustusta opintolainan korkoihin, hae sitä viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin koron eräpäivä on. Jos opintolainan korko erääntyy maksettavaksi esimerkiksi tammikuussa, hakemuksen täytyy olla Kelassa tammikuun aikana.

Tee hakemus jokaisesta erääntyvästä korkoerästä erikseen.

Sotilasavustusta voi saada vain palvelusaikana erääntyviin korkoihin. 

Lue lisää sotilasavustuksesta opintolainan korkoihin.

Sotilasavustuksen myöntäminen

Kela myöntää sotilasavustuksen palveluksen aloittamispäivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Kela maksaa sotilasavustusta sen kuukauden loppuun, jona asevelvollinen kotiutetaan tai palvelus keskeytyy vähintään 14 päivän ajaksi.

Jos oikeus avustukseen syntyy, kun asevelvollinen on jo palveluksessa, Kela myöntää avustuksen aikaisintaan oikeuden syntymisestä alkaen.

Jos reservin kertausharjoituksessa tai täydennyspalveluksessa olevalla tai hänen omaisellaan on oikeus sotilasavustukseen, Kela maksaa koko sotilasavustuksen kertasuorituksena jälkikäteen.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan sotilasavustuksesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Maksuun vaikuttavat esimerkiksi asumismenojen tai tulojen muuttuminen tai lapsen syntymä. Ilmoituksen voit tehdä asiointipalvelussa, puhelimitse tai palvelupisteessä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.6.2024