Hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnin vuoksi ei tehdä hakemusta Kelaan | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnin vuoksi ei tehdä hakemusta Kelaan

Julkaistu 27.3.2024

Hyvinvointialueiden takautuvasti maksamat palkkasaatavat eivät muuta Kelan aiemmin antamia päiväraha- tai kuntoutusrahapäätöksiä. Palkkaharmonisoinnin vuoksi hakemustietoja ei siis ilmoiteta Kelaan. Hyvinvointialueen täytyy huomioida myös tulorekisteri-ilmoituksessaan, että jos palkkasaatavan ansaintakaudelle kohdistuu poissaolojakso, sille ei anneta Kelan korvaushakemustietoja.

Kela katsoo, että hyvinvointialueiden takautuvasti maksamat palkkasaatavat eivät aiheuta tarvetta oikaista sen aiemmin antamia etuuspäätöksiä. Nämä etuuspäätökset koskevat sairaus- ja osasairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa, vanhempainpäivärahoja, luovutuspäivärahaa ja kuntoutusrahaa.

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisointi perustuu työnantajan vaihtumiseen ja liikkeenluovutukseen. Palkkaharmonisoinnin tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri työnantajilta samalle työnantajalle siirtyneiden ja vaativuudeltaan samaa työtä tekevien työntekijöiden palkkoja. Palkkojen harmonisoinnin seurauksena osa työntekijöistä saa takautuvasti palkkasaatavia.

Kelan aiemmin antamia etuuspäätöksiä ei tarvitse tarkistaa

Palkkaharmonisoinnissa palkkasaatavia maksetaan takautuvasti, koska työntekijöiden palkkatasoa on tarkistettu jälkeen päin. Tällöin on huomattu, että työntekijän työsopimuksella vahvistettu palkkataso on matalampi kuin sen olisi pitänyt olla silloin, kun hän siirtyi töihin hyvinvointialueelle.

Palkkasaatavan laskennassa on huomioitu esimerkiksi työehtosopimuksen mukainen sairausajan palkka ja myös sairauslomalisä, joka työntekijälle on mahdollisesti aikanaan maksettu.

Kelan näkemyksen mukaan aikanaan päivärahahakemukseen ilmoitettu poissaolon palkka ei ole virheellinen, vaikka työntekijä saa nyt palkkasaatavaa takautuvasti. Kelaan ilmoitettu poissaolon palkka on perustunut kunkin kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin tuolloin käytössä oleviin palkkauksen periaatteisiin. Siksi aiemmin annettua etuuspäätöstä ei tarvitse tarkistaa tai oikaista palkkaharmonisoinnin seurauksena maksettavan palkkasaatavan takia. Hakemusta ei siis tässä tapauksessa pidä toimittaa Kelaan.

Tutustu tulorekisterin ohjeisiin

Tulorekisterin verkkosivuilla ohjeistetaan, miten hyvinvointialueet ilmoittavat suoritukset tulorekisteriin. Hyvinvointialueen täytyy huomioida myös tulorekisteri-ilmoituksessaan, että jos palkkasaatavan ansaintakaudelle kohdistuu poissaolojakso, sille ei anneta Kelan korvaushakemustietoja.

Sivu päivitetty 22.3.2024