Kelan laskelma: sosiaaliturvan leikkaukset heikentävät kannustimia pienipalkkaiseen ja osa-aikaiseen työhön Kelan työttömyysturvaa saavilla | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kelan laskelma: sosiaaliturvan leikkaukset heikentävät kannustimia pienipalkkaiseen ja osa-aikaiseen työhön Kelan työttömyysturvaa saavilla

Julkaistu 25.4.2024

Sosiaaliturvan leikkaukset vuonna 2024 heikentävät kokonaisuutena merkittävästi Kelan työttömyysturvaa saavien taloudellisia kannustimia matalapalkkaiseen tai osa-aikaiseen työhön, osoittaa Kelan asiantuntijoiden laskelma. Kannustimet siirtyä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön vahvistuvat.

Kelan asiantuntijat laskivat SISU-mikrosimulointimallilla, miten kuluvan vuoden sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset yhdessä vaikuttavat Kelan työttömyysturvaa saavien rahallisiin kannustimiin ottaa vastaan työtä. Tarkasteluun valittiin kaksi helsinkiläistä esimerkkitaloutta: toinen on yksinasuva ja toinen yhden päiväkoti-ikäisen yksinhuoltaja. Vertailua ja sen asetelmaa on kuvattu tarkemmin Kelan tutkimusblogissa.

Vertailun mittarina on käytetty efektiivistä työllistymisveroastetta. Mittari kuvaa sitä, kuinka paljon käytettävissä olevat tulot tosiasiassa muuttuvat, kun kotitalous lisää työssäkäyntiä, jonka seurauksena kotitaloudelle maksetaan vähemmän sosiaalietuuksia ja verot lisääntyvät. Jos esimerkiksi palkkatulot kasvavat 1 000 euroa, mutta käytettävissä olevat tulot kasvavat lopulta vain 400 euroa, efektiivinen työllistymisveroaste on 60 prosenttia.

Tarkastelu tehtiin osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VNTEAS) rahoittamaa hanketta Sosiaaliturvan toimivuus nuorten erilaisissa ja muuttuvissa elämäntilanteissa, ja se on jatkoa aiemmin julkaistulle selvitykselle vuoden 2024 sosiaaliturvamuutosten vaikutuksista nuorten pienituloisuuteen.

Kannustimet heikkenevät matalasti palkatulle ja osa-aikaiselle työlle, mutta vahvistuvat paremmin palkatulle kokoaikatyölle

Ilman sosiaaliturvan ja verotuksen muutoksia yksinasuvan työllistymisveroaste alle 300 euron palkkatuloille kuukaudessa olisi hyvin pieni, alle 10 prosenttia. Alle 300 euron palkkatulo tarkoittaa käytännössä satunnaista, osa-aikaista tai keikkaluonteista työtä. 300 euron palkkatulon jälkeen työllistymisveroaste kuitenkin kasvaisi jyrkästi aina noin 60 prosenttiin 1 650 euron palkkatulolla.

Kun vuoden 2024 muutokset otetaan huomioon, yksinasuvan työllistymisveroaste on yli 60 prosenttia pienelläkin palkkatulolla. Työnteon kannustimet ovat noin 2 150 euron palkkatuloon asti heikompia kuin tilanteessa, jossa muutoksia ei tehtäisi. Yli 2 150 euron palkkatuloille kannustimet ovat muutosten jälkeen vahvempia yksinasuvalle.

– Laskelmamme osoittavat, että sosiaaliturvan leikkausten jälkeen pienempien lisätulojen hankkiminen ei lisää käytettävissä olevia tuloja yhtä paljon kuin ennen, kertoo Kelan tutkija Miska Simanainen.

Kuvio: Yksinasuvan ja yksinhuoltajan työllistymisveroasteet eri palkoille, kun toimeentulotukea ei huomioida. Kuvasta näkee, että kannustimet pienipalkkaiseen ja osa-aikaiseen työhön heikkenevät sosiaaliturvan muutosten jälkeen.
Myös yksinhuoltajalla vuoden 2024 muutokset heikentävät kannustimia pienille palkkatuloille ja osa-aikatyöhön. Muutokset heikentävät yksinhuoltajan työnteon kannustimia aina 2 700 euron palkkatuloihin asti. Tätä suuremmille palkkatuloille kannustimet ovat muutosten jälkeen vahvempia kuin ilman muutoksia.

– Kannustimet heikkenevät pienille palkkatuloille ja osa-aikatyöhön ennen kaikkea sen vuoksi, että työttömyysturvasta ja yleisestä asumistuesta poistetaan ansiotulovähennykset eli niin sanotut suojaosat. Suuremmille palkkatuloille kannustimet puolestaan vahvistuvat sen takia, että työttömien sosiaaliturvan tasoa lasketaan, selittää Simanainen.

Toimeentulotuki heikentää kannustimia

Reilu 40 prosenttia Kelan työttömyysturvaa saavista saa myös perustoimeentulotukea. Vuoden 2024 sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät sekä toimeentulotukeen oikeutettuja kotitalouksia että niiden saaman toimeentulotuen määrää.

Kun muiden etuuksien tasoa alennetaan, nousee se palkkatulojen taso, jolla voi saada perustoimeentulotukea. Ilman sosiaaliturvan ja verotuksen muutoksia esimerkkiyksinhuoltaja saisi toimeentulotukea 150 euron palkkatuloon asti, muutosten jälkeen peräti 1 050 euron palkkatuloon asti.

Toimeentulotuen saaminen heikentää työnteon kannustimia merkittävästi. Yksinhuoltajan työllistymisveroaste nousee yli 60 prosenttiin jo 400 euron palkkatulolla ja saavuttaa 85 prosenttia 1 000 euron palkkatulolla.

 – Työn vastaanottamisesta jää toisin sanoen esimerkkimme yksinhuoltajalle vähemmän lisätuloja käteen kuin aiemmin jopa 3 500 euron kuukausipalkkaan asti, kun toimeentulotuki lasketaan mukaan, kertoo Simanainen.

Kuvio: Yksinhuoltajan käytettävissä olevat tulot eri palkkatasoilla ja työllistymisveroasteet. Kuvasta näkee, että toimeentulotukea saavalla yksinhuoltajalla työnteon kannustimet voivat sosiaaliturvan muutosten jälkeen heiketä merkittävästi jopa yli kolmen tuhannen euron palkkatuloille asti.

Vahvempia kannustimia osa-aikaisille työnteon lisäämiseen

Sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset voivat kannustaa lisäämään työntekoa, jos on jo valmiiksi osa-aikaisesti työssä. Jos lähtötilanne on 1 000 euron palkkatulo, vuoden 2024 muutokset heikentävät hieman lisätyön kannustimia 1 600 euron palkkatuloon asti, mutta vahvistavat niitä sen jälkeen selvästi. 

– Muutokset työnteon rahallisiin kannustimiin ovat melko suuria Kelan työttömyysturvaa saaville. On tärkeää seurata, miten osa-aikainen työskentely työttömyysturvan ohella kehittyy muutosten jälkeen, sanoo Simanainen.

Kuvio: Yksinasuvan ja yksinhuoltajan työllistymisveroasteet osa-aikatyöstä tuhannen euron palkalla korkeammille palkkatasoille. Kuvasta näkee, että osa-aikaisten kannustimet tienata enemmän vahvistuvat sosiaaliturvan muutosten jälkeen.

Lisätietoa

Sivu päivitetty 25.4.2024