Kelan laskutus muuttuu, kun kuntien rahoitusvastuu työttömyystuista laajenee 1.1.2025 alkaen | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kelan laskutus muuttuu, kun kuntien rahoitusvastuu työttömyystuista laajenee 1.1.2025 alkaen

Julkaistu 29.5.2024

Työllisyyspalveluiden uudistus laajentaa kuntien vastuuta työttömyystukien rahoittamisessa. Tämän takia myös Kelan laskutus ja laskujen tarkistamiseen tarvittavat Suomi.fi-valtuudet muuttuvat. Lue, mitä kunnassa on tärkeä tietää tulevista muutoksista.

Kuntien osuus työttömyystukien rahoituksesta laajenee vuoden 2025 alussa TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä. Taustalla on tavoite ohjata kuntia tarjoamaan työttömille palveluja, joiden avulla he voivat työllistyä nopeammin. Jos työtön saa jotain muuta Kelan maksamaa tukea, kuten kuntoutusrahaa tai sairauspäivärahaa, kunta ei vastaa tuen rahoituksesta.

Kunnan rahoitusvastuu laajenee, aikaistuu ja kasvaa portaittain

Työmarkkinatuen lisäksi kunnat rahoittavat jatkossa osan Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työttömyyskassojen maksamasta ansiopäivärahasta. Toisin kuin nykyään kunnan rahoitusvastuu koskee jatkossa myös työttömyystukea, joka maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Lisäksi kuntien rahoitusvastuu aikaistuu ja rahoitusosuus kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä. Tähän asti Kela on laskuttanut kunnilta osan työmarkkinatuesta silloin, kun henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 päivää tai pidempään. Jatkossa Kela laskuttaa kuntaa henkilöistä, jotka ovat saaneet työttömyystukea 101 päivää.

Vuoden 2025 alusta alkaen Kela laskuttaa kuntia nykyisen ja uuden mallin mukaan, eli kunnille lähetetään neljä laskua. Tammikuussa Kela laskuttaa kunnilta joulukuun työmarkkinatukien rahoitusosuuden nykyisen mallin mukaan. Työmarkkinatuen takautuvia muutoksia laskutetaan myös. Helmikuusta 2025 alkaen Kela laskuttaa kunnilta uuden mallin mukaan myös peruspäivärahan ja ansiopäivärahan rahoitusosuuden.

Kunnan tarvitsemat Suomi.fi-valtuudet muuttuvat

Kunnan työntekijät voivat jatkossakin tarkistaa Kelan lähettämät laskut etuustietopalvelu Kelmusta. Kelmusta voi helmikuusta 2025 alkaen hakea tietoja, joita tarvitaan uuden rahoitusmallin mukaisten laskujen tarkistamiseen.

Samalla kuntien työntekijöiden tarvitsemiin Suomi.fi-valtuuksiin tulee muutoksia. Valtuuksista tiedotetaan mahdollisimman pian syksyllä, jotta kunnat voivat hakea valtuutusoikeudet ja antaa valtuudet työntekijöilleen.

Työttömyystuki

Kelan lasku 1.1.2025 alkaen

Kunnan rahoitusosuus

 • Työmarkkinatuki
 • Nykyisen mallinen lasku 1/2025 alkaen

Rahoitusosuus 31.12.2024 asti

 • 300 työttömyyspäivää 50%
 • 1000 työttömyyspäivää 70%
 • Työmarkkinatuki
 • Peruspäiväraha
 • Ansiopäiväraha
 • Uudet laskut 2/2025 alkaen
 • Ansiopäivärahatiedot työttömyyskassoilta

Rahoitusosuus 1.1.2025 alkaen

 • 101 työttömyyspäivää 10%
 • 201 työttömyyspäivää 20 %
 • 301 työttömyyspäivää 30 %
 • 401 työttömyyspäivää 40 %
 • 701 työttömyyspäivää 50% (työmarkkinatuki)


Tiedotteen taulukkoon on korjattu työttömyyspäivien määrät, kun kunnan rahoitusosuus on 40 % ja 50 %.

Lue lisää

Kela työllisyyspalveluiden ja kotoutumispalveluiden uudistuksessa

Kelan etuustietopalvelu Kelmu

Sivu päivitetty 10.6.2024