Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, kun palkansaajia vertaillaan – myös ammattiryhmien välillä on eroja | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, kun palkansaajia vertaillaan – myös ammattiryhmien välillä on eroja

Julkaistu 3.8.2022

Kaikilla avosairaanhoidon sektoreilla palkansaajamiehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin palkansaajanaiset, riippumatta siitä, tarkastellaanko yksittäistä sektoria vai kokonaisuutta. Myös ammattiryhmien välillä on eroja: asiantuntijat ja työntekijät käyttävät terveyspalveluita useammin kuin johtajat ja erityisasiantuntijat.

Kaiken kaikkiaan sekä naisilla että miehillä terveyspalveluiden käyttö on asiantuntijoilla ja pääosin myös työntekijäammateissa yleisempää kuin johtajilla ja erityisasiantuntijoilla, kertoo Kelan tuore selvitys.

– Johtajat käyttävät myös muita useammin yksityisen sektorin palveluta. Se heijastaa heidän parempaa maksukykyään ja mahdollisesti myös suurempaa kiinnostustaan terveyden hoitamiseen, sanoo Kelan tutkija Hanna Rinne.

Maa- ja metsätaloustyöntekijät ovat selvä poikkeus. He käyttävät selvityksen mukaan vähemmän terveyspalveluita kuin muut työntekijät.

Kuvaaja: avosairaanhoidon käyntipäivien lukumäärä eri sektoreilla ammattiryhmittäin, oululaiset palkansaajamiehet vuonna 2018. Kuvasta näkee, että miehistä työterveyshuoltoa käyttivät eniten toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät.

Joissain ammateissa työterveyshuollon puutteita saatetaan korvata julkisen puolen palveluilla. Käyntien kokonaismäärä ei näissä ammateissa kuitenkaan nouse samalle tasolle muiden työntekijöiden kanssa.

– Eroja eri ammattiryhmien välillä selittää todennäköisesti vaihtelu työterveyshuollon sopimuksen laajuudessa. Kaikilla ei laista huolimatta välttämättä ole työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon epätasa-arvoinen saatavuus vaikuttaa eroihin palveluiden käytössä, arvioi Rinne.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden kohdalla naisten ja miesten välillä on selvä ero. Tässä ammattiryhmässä naiset käyttävät palveluita vähemmän kuin keskiarvo palkansaaja, miehet taas enemmän. Sukupuolten välisen eron taustalla olevia syitä ei vielä tämän selvityksen perusteella tiedetä.

Kuvaaja: avosairaanhoidon käyntipäivien lukumäärä eri sektoreilla ammattiryhmittäin, oululaiset palkansaajanaiset vuonna 2018. Kuvasta näkee, että naisista työterveyshuoltoa käyttivät vähiten maa- ja metsätaloustyöntekijät sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät.

Lisätietoa

Hanna Rinne on kirjoittanut aiheesta pidemmin Kelan tutkimusblogissa.

Sivu päivitetty 21.9.2022