Näin Kela korvaa matkoja 1.1.2023 alkaen | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Näin Kela korvaa matkoja 1.1.2023 alkaen

Julkaistu 16.12.2022

Kela korvaa asiakkaiden matkoja yleensä lähimpään terveydenhuollon hoitopaikkaan ja Kelan järjestämään kuntoutukseen. Jos asiakkaalla on hoitoon hyvinvointialueen maksusitoumus tai palveluseteli, matka korvataan sinne, mistä asiakas on hoidon saanut. Jos asiakas valitsee hoitopaikkansa valinnanvapauden perusteella, matkoja korvataan rajoitetusti. Vuoden 2023 alusta alkaen Kela ei enää lähetä erillistä vuosiomavastuukorttia osoituksena vuosiomavastuun täyttymisestä.

Asiakas saa yleensä matkakorvausta matkasta, jonka hän tekee vakinaisesta kotiosoitteestaan siihen hyvinvointialueen hoitopaikkaan, jonne hänet on ohjattu julkisesta terveydenhuollosta tai jonne hänen tarvitsemansa hoito on keskitetty.

Jos asiakas on saanut hyvinvointialueelta maksusitoumuksen hoitonsa järjestämistä varten, matka korvataan siihen hoitopaikkaan, josta asiakas hankkii hoidon. Samalla tavalla korvataan 1.1.2023 alkaen matkat tilanteessa, jossa asiakas hankkii hoidon palvelusetelillä.

Jos asiakas valitsee julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa terveydenhuoltolain mukaisen valinnanvapauden perusteella, matka korvataan seuraavasti:

Matka perusterveydenhuoltoon korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka syntyisivät asiakkaan matkustaessa vakinaisesta kotiosoitteestaan lähimpään kattavat perusterveydenhuollon palvelut tarjoavaan hoitopaikkaan.

Matka erikoissairaanhoitoon korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka syntyisivät asiakkaan matkasta vakinaisesta kotiosoitteestaan siihen yliopistolliseen sairaalaan, joka vastaa asiakkaan hoidosta hänen asuinpaikkansa perusteella.

Jos asiakkaalla on maksusitoumus tai palveluseteli tai hän valitsee hoitopaikkansa terveydenhuoltolain valinnanvapauden perusteella, asiakas tarvitsee matkakorvausta varten terveydenhuollosta todistuksen, jossa tämä on mainittu (Todistus matkakorvausta varten SV 67). Jos terveydenhuolto tilaa asiakkaalle taksimatkan, tieto palvelusetelistä tai maksusitoumuksesta pitää kertoa tilauspuhelussa.

Matkojen korvaaminen yksityiseen terveydenhuoltoon 1.1.2023

Matkat yksityiseen terveydenhuoltoon korvataan vain silloin, jos siellä annettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu 1.1.2023.

Jos asiakkaalla on hoitoon hyvinvointialueen maksusitoumus tai palveluseteli, matka korvataan kuitenkin sinne, mistä asiakas on hoidon saanut. Matka korvataan myös, jos kyseessä on Kelan kuntoutus.

Esimerkki:

Asiakas menee fysioterapiaan yksityiselle palveluntuottajalle. Koska hoitoa ei korvata sairausvakuutuksesta 1.1.2023 alkaen, asiakas ei saa korvausta myöskään matkastaan.  Vaikka asiakkaalla olisi oikeus käyttää Kela-taksia terveydentilansa perusteella, hän ei voi tilata Kela-taksia tälle matkalle. 

Matka fysioterapiaan korvataan kuitenkin tilanteessa, jossa asiakkaalla on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus tai palveluseteli tai kun kyseessä on Kelan kuntoutus. Jos asiakas matkustaa taksilla, hänen täytyy kertoa tämä taksin tilauspuhelussa.

Vuosiomavastuukortista luovutaan

1.1.2023 alkaen Kela ei enää lähetä erillistä korttia (ns. matkakattokortti) osoituksena vuosiomavastuun (300 e) täyttymisestä.

Matkakorttia ei enää tarvita taksimatkalla, koska taksien tilausvälityskeskukset saavat Kelasta automaattisesti tiedon siitä, jos asiakkaalta ei tarvitse periä omavastuuta. Jos asiakas on kuitenkin maksanut matkastaan omavastuun, vaikka vuosiomavastuu olisi täyttynyt, Kela palauttaa perityn omavastuun asiakkaalle automaattisesti. Asiakas voi tarkistaa matkakustannusten omavastuukertymän OmaKelasta. Jotta Kela voi korvata taksimatkan, matka täytyy tilata aina alueellisesta tilausvälityskeskuksesta.

Muusta Suomesta poiketen Ahvenanmaalla on käytössä valtakirjamenettely, jossa taksi tilataan suoraan taksiyrittäjältä. Kun vuosiomavastuu on täyttynyt, asiakas saa tästä tiedon matkakorvauspäätöksessä. Asiakas voi myös tulostaa tiedon omavastuukertymästä OmaKelasta ja näyttää sitä taksin kuljettajalle.

Jos asiakas on maksanut matkastaan omavastuun, vaikka vuotuinen omavastuuosuus on täyttynyt, Kela palauttaa liikaa maksetun omavastuun asiakkaalle automaattisesti.

Sivu päivitetty 19.1.2023