Raskaana olevien työsuojelussa lainmuutos – erityisraskausrahan myöntämisperusteet säilyvät kuitenkin ennallaan | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Raskaana olevien työsuojelussa lainmuutos – erityisraskausrahan myöntämisperusteet säilyvät kuitenkin ennallaan

Julkaistu 20.5.2024

Huhtikuussa voimaan tullut lainmuutos täsmentää ja selkeyttää raskaana olevan turvallisuuden ja terveyden suojelua. Muutos ei vaikuta perusteisiin, joiden mukaan Kela myöntää erityisraskausrahaa.

Valtioneuvosto on antanut 5.4.2024 asetuksen raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemiseksi työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä. Lainmuutos tarkentaa vaaraa aiheuttavien tekijöiden luetteloa vastaamaan paremmin EU:n raskaussuojeludirektiiviä.

Kela maksaa erityisraskausrahaa sairausvakuutuslain perusteella, joten lainmuutos ei vaikuta erityisraskausrahan myöntämiseen.

Kelaa velvoittavaan lakiin ei muutoksia

Kela maksaa erityisraskausrahaa raskaana olevalle, joka joutuu jäämään työstä pois, koska altistuu työssään vaarallisille olosuhteille. Erityisraskausrahaa maksetaan ennen varsinaisen raskausrahan saamista.

Sairausvakuutuslaissa on määritelty erityisraskausrahaan oikeuttavat vaaratekijät, joita ovat esimerkiksi kemialliset aineet, säteily ja tarttuvat taudit. Kela maksaa etuutta laissa määritellyin perustein. Asetusta sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta ei ole muutettu, joten Kelan maksaman erityisraskausrahan myöntämisperusteet ovat ennallaan.

Huhtikuussa voimaan tullut raskaana olevien työsuojelua koskeva lainmuutos velvoittaa työnantajia. Vaaraa aiheuttavien tekijöiden listaan lisättiin muun muassa melu, työn fyysinen raskaus sekä väkivallan uhka. Muutoksen myötä laki vastaa selkeämmin nykyisiä käytäntöjä ja täsmentää raskaana olevan terveyden suojelua.

Ajantasaista tietoa saa työterveyshuollosta

Sekä työterveyshuollon että raskaana olevan on tärkeää huomioida, ettei lainmuutos vaikuta Kelan perusteisiin maksaa erityisraskausrahaa. Kelalla ei ole harkinnanvaraa erityisraskausrahapäätöksissä, vaan päätökset perustuvat sairausvakuutuslakiin.

Raskaana olevan kannattaa selvittää tarkkaan Kelan ja työterveyshuollon kanssa, onko hän oikeutettu erityisraskausrahaan.

 

Sivu päivitetty 20.5.2024