Raskausraha ja erityisraskausraha | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Raskausraha ja erityisraskausraha

Linkit tämän sivun sisältöön:

Raskausrahan maksu alkaa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa, kun jäät raskausvapaalle. Jotta voit saada raskausrahaa, sinun täytyy olla poissa töistä.

Kuka voi saada raskausrahaa?

Raskausrahaa saa vain raskaana oleva vanhempi, eivätkä vanhemmat voi jakaa sitä keskenään.

Voit hakea raskausrahaa, kun raskautesi on kestänyt 154 päivää. Saat neuvolasta raskaustodistuksen, jonka tarvitset hakemuksen liitteeksi.

Jotta voit saada raskausrahaa, sinun täytyy olla vakuutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti.

Näin haet raskausrahaa.

Miltä ajalta raskausrahaa maksetaan?

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Voit myös sopia työnantajasi kanssa, että jäät raskausvapaalle myöhemmin, mutta vapaa pitää aloittaa kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos et ole työsuhteessa, voit jäädä raskausvapaalle oman valintasi mukaan 14–30 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivältä riippumatta lapsen todellisesta syntymähetkestä. Raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin, eikä niitä voi siirtää myöhemmin pidettäväksi. Jos lapsi syntyy ennen kuin olet jäänyt raskausvapaalle, alkaa raskausrahan maksu heti syntymää seuraavana arkipäivänä.

Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi arkipyhät. Arkipyhä on muuksi viikonpäiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva pyhäpäivä.

Kokeile laskuria

Laske laskurilla, milloin raskausvapaasi alkaa ja loppuu. Tarvitset tiedon, kun haet raskausrahaa. Voit hyödyntää laskurilla saatua tietoa raskausrahakauden ajankohdasta myös, kun ilmoitat työnantajallesi raskausvapaastasi.

Erityisraskausraha

Voit saada erityisraskausrahaa, jos joudut ennen varsinaisen raskausrahan saamista olemaan poissa työstä, koska joudut työssäsi alttiiksi jollekin seuraavista:

  • kemialliset aineet
  • säteily
  • tarttuva tauti.

Voit saada erityisraskausrahaa, jos vaaratekijät eivät ole vältettävissä työssäsi eikä työnantajasi pysty järjestämään sinulle muita työtehtäviä raskauden ajaksi. Lisäksi edellytyksenä on, että olet työkykyinen.

Erityisraskausrahaa maksetaan, kunnes varsinainen raskausrahakausi alkaa. Erityisraskausraha ei vähennä varsinaista raskausrahaa.

Erityisraskausrahan maksaminen loppuu, jos työolot tehdään turvallisiksi ja voit palata töihin tai jos työsuhde päättyy. Kun saat erityisraskausrahaa, et voi työskennellä arkipäivisin toisen työnantajan palveluksessa. 

Jos saat erityisraskausvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa raskausrahan siltä ajalta työnantajallesi.

Näin haet erityisraskausrahaa.

Monimuotoiset perheet

Adoptioperheelle ei makseta raskausrahaa tai erityisraskausrahaa, mutta perhe saa vanhempainrahaa.

Raskausrahaa ei koroteta eikä siihen saa pidennystä, vaikka perheeseen syntyisi kerralla useampi lapsi.

Monikkoraskauksissa synnyttävä vanhempi jää usein ennen raskausvapaan alkua sairaslomalle, vaikka raskaus olisi sujunut ongelmitta. Jos joudut jäämään sairauslomalle raskausaikana, selvitä työnantajalta, saatko sairausloman ajalta palkkaa. Jos saat palkkaa, Kela maksaa sairaspäivärahan työnantajallesi. Jos et saa palkkaa, hae sairaspäivärahaa Kelasta.

Raskausrahaa voi saada vain lapsen synnyttävä vanhempi.

Perhemuotosi ei vaikuta raskausrahaan.

Yksinhuoltajuus ei vaikuta raskausrahan pituuteen tai määrään. Raskausrahaa voi saada vain lapsen synnyttävä vanhempi.

Muita tilanteita raskausrahan aikana

Jos lapsi syntyy yli 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, saat raskausrahaa syntymää seuraavasta arkipäivästä lähtien.

Jos lapsesi syntyy yli 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, vanhempainrahaa voi saada pidempään. Lisäpäivien määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monta arkipäivää aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa lapsi syntyi. Kumpikin vanhempi voi käyttää puolet näistä vanhempainrahan lisäpäivistä tai luovuttaa osan tai kaikki lisäpäivistä toiselle henkilölle. Lue lisää vanhempainrahojen luovuttamisesta.

Esimerkiksi, jos lapsi syntyy 42 arkipäivää ennen laskettua aikaa, saavat vanhemmat yhteensä vanhempainrahaa 12 arkipäivää pidempään. Päivät jaetaan tasan molemmille vanhemmille, joten molemmat saavat 6 lisäarkipäivää vanhempainrahaa.

Jos vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia on vain yksi, hän voi käyttää lisäpäivät kokonaan itse.

Voit saada raskausrahaa myös silloin, kun raskautesi on kestänyt vähintään 154 päivää ja raskaus päättyy keskenmenoon tai se keskeytetään.

Raskausrahaa maksetaan 40 arkipäivältä. Sen lisäksi sinulla on oikeus vanhempainrahaan 65 peräkkäiseltä arkipäivältä heti raskausrahakauden perään.

Raskaus- tai vanhempainrahaa ei kuitenkaan makseta, jos olet töissä.

Raskausrahaa ei makseta sellaisilta päiviltä, kun olet töissä. Vaikka raskausrahaa ei makseta, raskausrahakausi kuitenkin kuluu eivätkä päivät siirry myöhemmin käytettäväksi.

Työskentelyä on kaikki ansiotyö ja esimerkiksi

  • kotona tehtävä etätyö sekä päivystys- ja varallaoloaika
  • työskentely omassa tai perheenjäsenen yrityksessä
  • maa- tai metsätaloustyö
  • itsenäinen tieteellinen työ ja luottamustehtävän hoitaminen, kun se liittyy omaan työhön tai siitä maksetaan palkkio.

Sinun ei kuitenkaan katsota työskentelevän, kun

  • toimit kuntalaissa tarkoitettuna luottamushenkilönä (ellet ole kuntalain 80. §:ssä tarkoitettu päätoiminen tai osa-aikainen luottamushenkilö)
  • olet omaishoitaja tai toimit perhehoitajana toimeksiantosopimuksen perusteella. Tämä ei kuitenkaan koske ammatillista perhehoitoa.

Jos menet töihin raskausvapaalla, peru raskausrahapäivät OmaKelassa. Näin sinulle maksetaan oikein raskausrahaa ja vältyt takaisinperinnältä. Palkkatietoja tai työskentelyä sunnuntaisin tai arkipyhinä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Voit saada raskausrahaa, vaikka opiskelisit samanaikaisesti. Opintorahan saaminen ei estä raskausrahan maksamista.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kelaan opiskelustasi.

Et voi saada raskausrahaa lakisääteisen vuosiloman eikä työsuhteeseen kuuluvien palkallisten vapaapäivien ajalta. Tällaiselta ajalta työnantaja maksaa sinulle palkkaa, minkä takia sinulle ei aiheudu lapsen hoitamisesta ansionmenetystä. Jos vapaasi tai poissaolosi työstä on palkatonta, voit saada sen ajalta raskausrahaa.

Jos pidät vuosilomaa raskausvapaan aikana, raskausrahakautesi kuitenkin kuluu etkä voi siirtää kuluneita raskausrahapäiviä myöhemmin pidettäväksi. Ilmoita muutoksesta OmaKelassa. Näin sinulle maksetaan raskausrahaa oikein ja vältyt takaisinperinnältä.

Raskausrahaa maksetaan vain raskaana olevalle vanhemmalle, joten et voi siirtää sitä toiselle vanhemmalle, vaikka sairastuisit raskausvapaan aikana.

Jos et sairautesi vuoksi pysty hoitamaan lasta, voi se vaikuttaa toisen vanhemman oikeuteen saada lapsesta vanhempainrahaa. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä Kelaan.

Myös erilaiset sairausajan tuet korvaavat tarvittaessa sairaudesta aiheutuvia kuluja ja ansionmenetystä. Et voi kuitenkaan saada samalta ajalta raskausrahaa ja sairauspäivärahaa. Kuntoutusrahaa voi saada, mutta sen määrä vähennetään raskausrahastasi.

Jos olet työsuhteessa ja sairastut, kun saat raskausrahaa, keskustele tarvittaessa työnantajasi kanssa siitä, muuttuuko raskaus- tai vanhempainvapaasi sairauslomaksi. Tämä voi vaikuttaa muun muassa mahdolliseen työstä poissaoloajalta maksettavan palkkaan.

Et voi saada samaan aikaan raskausrahaa ja toisen lapsen perusteella maksettavaa vanhempainrahaa. Voit valita, kumman lapsen perusteella haet etuutta.

Ilmoita työnantajalle

Jos olet töissä, ilmoita työnantajallesi raskausvapaastasi viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Selvitä myös hyvissä ajoin, maksaako työnantajasi palkkaa raskausvapaan ajalta. Tarvitset tiedon raskausrahahakemukseen.

Jos saat raskausvapaan palkkaa, Kela maksaa raskausrahan siltä ajalta työnantajallesi. Sinulle maksettuun raskausrahaan ei vaikuta se, jos työnantajasi maksaa samaan aikaan vuosilomakorvausta tai bonusta työstä, joka on tehty ennen raskausvapaata.

Raskausvapaan jälkeen

Raskausvapaan jälkeen voit jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa. Vanhempainvapaalle voi jäädä myös toinen lasta hoitava vanhempi. Voit myös työskennellä osa-aikaisesti ja saada vanhempainrahaa osittaisena.

Lue lisää

Sivu päivitetty 3.11.2023

Mitä mieltä olet sivusta?