Veteraanien rintamalisät nousevat 200 euroon kuukaudessa | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Veteraanien rintamalisät nousevat 200 euroon kuukaudessa

Julkaistu 26.4.2024

Rintamalisän sekä ulkomaille maksettavan rintamalisän määrät suurenevat 200,01 euroon kuukaudessa 1.5.2024 alkaen. 

Rintamalisän määrä korotetaan nykyisestä 146,28 eurosta 200,01 euroon kuukaudessa. Korotus koskee myös ulkomaille maksettavaa rintamalisää. Korotukset eivät vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Kela korottaa rintamalisän määrän automaattisesti 1.5.2024 alkaen.

Rintamasotilaseläkelain mukaiseen rintamalisään on oikeus henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai Sota-arkiston antama todistus osallistumisesta miinanraivaustehtävään. 

Rintamalisää voidaan maksaa myös rintamalisän edellytykset täyttävälle henkilölle, joka asuu ulkomailla ja joka ei saa kansaneläkettä. Muilla tuloilla tai varallisuudella ei ole vaikutusta rintamalisän määrään.

Jokainen veteraani on oikeutettu rintamalisään, ja siksi veteraanien määriä on usein arvioitu rintamalisän saajien perusteella. Vuoden 2024 maaliskuussa rintamalisän saajia oli 1 866 henkilöä ja ulkomaille maksettavan rintamalisän saajia 14 henkilöä. Suurimmillaan rintamalisän saajien määrä oli vuonna 1989, jolloin saajia oli vajaa 267 000.

Lue lisää

Rintamalisä veteraaneille
Rintamalisiin tulee korotuksia
Veteraanitilastot: Kelan etuuksia sotiemme veteraaneille vuosikymmenten aikana 8 miljardia – tukien kokonaisuus huomattavasti suurempi
Sotiemme veteraanien toimeentulo ja tuki vuodesta 1940 nykypäivään (tietotarjotin.fi)

Sivu päivitetty 24.5.2024