NUOTTI-coachning ger unga färdigheter att klara sig självständigt | FPAGå till innehållet
Meddelande

NUOTTI-coachning ger unga färdigheter att klara sig

Publicerad 13.12.2023

Den långvariga ökningen av andelen unga som får sjukpension har börjat minska. Samtidigt har allt fler unga beviljats yrkesinriktad rehabilitering som stöder studie- och sysselsättningsfärdigheterna. Särskilt NUOTTI-coachning uppskattas av de unga. 

Antalet unga med sjukpension har sjunkit en aning. År 2021 hade 25 299 unga sjukpension, medan antalet år 2022 var 25 140. 

Samtidigt får allt fler unga yrkesinriktad rehabilitering. Antalet mottagare av tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga har fyrdubblats på tre år.  

År 2019 fick cirka 2 600 personer tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga. År 2022 hade antalet redan ökat till nästan 10 000. 
 
– Det är definitivt en bra sak om det genom rehabiliteringstjänster är möjligt att stödja ungas funktionsförmåga och förutsättningar att studera och hitta ett arbete. I motsats till rehabiliteringsförmånerna är sjukpension en passiv förmån, säger FPA:s forskningschef Karoliina Koskenvuo.

NUOTTI-coachning är den populäraste tjänsten inom yrkesinriktad rehabilitering för unga 

En av tjänsterna inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga är NUOTTI-coachning, som framträder tydligt i statistiken. År 1922 beviljades 9 261 unga coachning och antalet har fyrdubblats sedan 2019. 

NUOTTI-coachning är avsedd för unga i åldern 16–29 år som behöver stöd i olika utmaningar i det dagliga livet eller för att planera framtiden. Unga personer som inte har en studieplats eller ett arbete eller vars studier riskerar att avbrytas kan ansöka om coachning. 

Under coachningen, som pågår i fem månader, träffar den unga sin personliga coach 20 gånger. De unga har upplevt att coachningen är fungerande och till konkret hjälp.

Liksom till andra tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga kan man söka till NUOTTI-coachning utan att ha att ha en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning. I regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering föreslås dock att den lagändring från 2019 som möjliggjorde detta upphävs. 

NUOTTI-coachning på den ungas villkor

År 2019 blev det lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering. Då infördes en lag enligt vilken unga i åldern 16–29 år kan få yrkesinriktad rehabilitering utan att ha en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ett forskningsprojekt vid Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) har studerat hur lyckad NUOTTI-coachningen varit efter lagändringen. Forskaröverlärare Paula Hakala och lektor Raija Koskinen deltog i projektet. 

– Den absoluta fördelen med coachningen är att man kan ansöka med låg tröskel, utan remiss eller diagnos. Ansökningsprocessen är så enkel som möjligt och hjälp fås genast, innan problemen hopar sig, säger Hakala.

Den unga får besluta om hurdana mål hen ställer upp för coachningen och vad hen önskar få hjälp med. Svårigheter med livshanteringen kan utgöra hinder för studier eller arbete och i så fall koncentrerar man sig i coachningen på att avhjälpa dem. 

Enligt den utredning som HAMK har gjort upplever de unga att coachningen gett dem bättre färdigheter i problemlösning och bättre förutsättningar för ett självständigt liv än tidigare. De fick konkret hjälp av coachen, till exempel hjälp med att reda ut ekonomiska frågor och att söka en studieplats eller ett arbete. 

Coachningen gav de unga tro på framtiden och på att de klarar sig. 

Coachning behövs i ett så tidigt skede som möjligt

Livssituationen för dem som deltar i coachningen varierar. Enligt Koskinen är dock en gemensam faktor för många unga att de inte har funnits en vuxen i deras liv som de har kunnat lita på.

– Den unga har samma coach under hela den tid som coachningen pågår. Coachen kan till exempel följa med den unga till möten med myndigheter och säkerställa att den unga får de social- och hälsovårdstjänster som hen har rätt till, berättar Koskinen. 

Enligt Hakala och Koskinen minskar coachningen risken för att de unga flyger under radarn för aktörer som erbjuder hjälpande tjänster. I den coachning som ordnas av FPA kan unga delta oberoende av boendekommun.

Även om antalet personer som deltar i NUOTTI-coachning har ökat, bör man enligt Hakala och Koskinen fundera på hur coachningen kan nå allt fler unga i behov av stöd, helst direkt efter grundskolan. De unga som intervjuats upplevde att de skulle ha haft nytta av coachningen redan betydligt tidigare. 

– Det bör vara smidigare än för närvarande att ansöka om perioder med fortsatt coachning. Det bör också säkerställas att den unga får fortsätta med samma coach om hen så vill. Viktigt är att kriterierna för beviljande av coachning inte ändras, utan att unga också i fortsättningen får rehabilitering utan remiss från hälso- och sjukvården, säger Hakala. 

Mer information för media

Informationspaket om yrkesinriktad rehabilitering för unga
Studien NUOTTI-valmennuksen toteutumisesta (HAMK)
Forskningsbloggen: Nuoren ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten tiukentaminen ei todennäköisesti toisi säästöjä vaan lisäisi kustannuksia

Senast ändrad 12.12.2023