Påverka utvecklingen av tjänsten för sökning av serviceproducent i fråga om FPA-rehabilitering | FPAGå till innehållet
Meddelande

Påverka utvecklingen av tjänsten för sökning av serviceproducent i fråga om FPA-rehabilitering

Publicerad 8.1.2024

Är du i åldern 16–67 år och har sökt eller tänker söka rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA? 

Vi samlar in information om kundernas önskemål och åsikter för att kunna förbättra FPA:s tjänst för sökning av serviceproducent. Via tjänsten kan du söka information om de terapeuter som ger rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA. 

Om du har sökt en psykoterapeut, vänligen svara på enkäten senast 28.1.2024. Det tar cirka 5–10 minuter att besvara enkäten. Svaren är anonyma.

Länk till enkäten: https://response.questback.com/kela/jgqdvrkrup

Senast ändrad 8.1.2024