Reformen av FPA:s förmånshandläggning framskrider till förhandlingsskedet | FPAGå till innehållet
Meddelande

Reformen av FPA:s förmånshandläggning framskrider till förhandlingsskedet

Publicerad 4.4.2024

FPA moderniserar sina informationssystem för förmånshandläggning och inleder förhandlingar inom upphandlingen i anslutning till detta.

FPA håller på att genomföra ett strategiskt utvecklingsprogram, Eepos, vars syfte är att reformera verkställandet av den sociala tryggheten. Via programmet tar FPA fram en kundorienterad verksamhetsmodell som är i enlighet med FPA:s strategi. Avsikten är att modellen kan tas i bruk i början av 2030-talet.

Inom programmet skaffar FPA de plattformar och samarbetspartners som behövs för att modernisera förmånshandläggningen, de digitala tjänsterna, hanteringen av kundrelationer och dataöverföringen. Plattformarna som anskaffas gör det också möjligt att ta i bruk framtida tjänster.

Som upphandlingsmetod tillämpas konkurrenspräglad dialog. Avsikten är att få upphandlingen slutförd i början av 2025.

Fyra anbudsgivare valdes till förhandlingarna

Upphandlingsannonsen publicerades i januari 2024. FPA tog inom utsatt tid emot sammanlagt 17 ansökningar, av vilka FPA valde fyra anbudsgivare till upphandlingsförhandling.

I urvalskriterierna betonades färdiga program för genomförandet av den sociala tryggheten samt verifierade referenser för genomförandet.

De anbudsgivare som valts ut för förhandlingarna är gruppen CGI Suomi Oy och Merative UK Ltd, gruppen Fast Enterprises LLC och Accenture Finland Oy, PricewaterhouseCoopers Business Services SRL (som teknologi Salesforce), samt gruppen Tietoevry Tech Services Finland Oy och SAP Fioneer GmbH.

Upphandlingsförhandlingarna sker utifrån preliminära anbud under våren och hösten 2024. FPA fattar beslut om leverantör i början av 2025.

Närmare information

Frågor om upphandlingsprocessen: kilpailutus@hansel.fi 

Senast ändrad 4.4.2024