I dessa kommuner i Finland är det vanligast att få grundläggande utkomststöd – FPA publicerade kommunstatistiken över det grundläggande utkomststödet 2023 | FPAGå till innehållet
Meddelande

I dessa kommuner i Finland är det vanligast att få grundläggande utkomststöd – FPA publicerade kommunstatistiken över det grundläggande utkomststödet 2023

Publicerad 10.4.2024

Den andel av befolkningen som får grundläggande utkomststöd varierar avsevärt mellan olika kommuner. Att få grundläggande utkomststöd är vanligast i Vanda och Kervo, och ovanligast i Masku och Malax, berättar FPA:s senaste kommunstatistik över det grundläggande utkomststödet.

Figur: Befolkningsandel som fick grundläggande utkomststöd kommunvis i slutet av 2023. Av bilden framgår att den andel av befolkningen som får grundläggande utkomststöd varierar kraftigt mellan kommunerna. Som minst är andelen cirka 1,5 procent och som störst över 10 procent.

År 2023 betalade FPA allt som allt 718 miljoner euro i grundläggande utkomststöd. Totalt fanns det drygt 250 000 mottagarhushåll, där sammanlagt 355 000 personer bodde, det vill säga 6,3 procent av hela Finlands befolkning.

Skillnaderna mellan kommunerna är emellertid mycket stora, vilket framgår av FPA:s kommunstatistik över det grundläggande utkomststödet. De största städerna framträder tydligt bland tio i topp i statistiken.
Under 2023 var det vanligast att få grundläggande utkomststöd i Vanda, Kervo och Outokumpu, där minst var tionde av kommunens invånare fick stödet.

– I de stora städerna finns det ofta fler arbetslösa och unga personer och boendekostnaderna är högre än på andra håll i landet, vilket ökar behovet av grundläggande utkomststöd, förklarar FPA:s forskare Tuija Korpela.

Tabell 1: Den befolkningsandel som fick grundläggande utkomststöd 2023 i de tio kommuner där andelen mottagare av stödet är störst.

Kommun                                                                                   Befolkningsandel som fick grundläggande utkomststöd
Vanda11,4 %
Kervo10,6 %
Outokumpu10,0 %
Lahtis9,9 %
Helsingfors9,2 %
Jyväskylä9,0 %
Tammerfors9,0 %
Kemi 8,9 %
Kotka8,8 %
Åbo8,6 %

 

Ovanligast var det att få grundläggande utkomststöd i Masku, Malax, Pyhäntä och Rusko, där högst 1,5 procent av kommuninvånarna fick stödet.

I Vanda var alltså den andel av kommuninvånarna som fick grundläggande utkomststöd nästan nio gånger större än i Masku.

– På de flesta orter där det är ovanligt att få grundläggande utkomststöd är arbetslöshetsgraden relativt låg. Det är också fråga om mindre kommuner där boendekostnaderna förmodligen är relativt låga, säger Korpela.

Tabell 2: Den befolkningsandel som fick grundläggande utkomststöd 2023 i de tio kommuner där andelen mottagare av stödet var minst.

Kommun                                                                    Befolkningsandel som fick grundläggande utkomststöd
Masku1,3%
Malax1,5%
Pyhäntä1,5%
Rusko1,5%
Larsmo1,6%
Korsholm1,6%
Närpes1,6%
Evijärvi1,7%
Pedersöre1,7%
Muonio1,8%

 

Mer information

FPA:s kommunstatistik över det grundläggande utkomststödet 2023 (helda.helsinki.fi)

 

Senast ändrad 7.5.2024