Under en försökstid skrivs handläggarens namn inte ut i beslut om grundläggande utkomststöd | FPAGå till innehållet
Meddelande

Under en försökstid skrivs handläggarens namn inte ut i beslut om grundläggande utkomststöd 

Publicerad 10.4.2024

FPA har inlett ett försök där kunder får beslut om grundläggande utkomststöd utan namnet på den handläggare som fattat beslutet. Försöket, som förberetts länge, påverkar inte den service som kunden får eller hur beslutet kan överklagas.

Beslut från FPA undertecknas i allmänhet med namnet på den handläggare som har behandlat kundens ansökan. I april inleddes dock ett försök under vilket beslut om grundläggande utkomststöd inte innehåller namnet på en handläggare, utan undertecknaren är Folkpensionsanstalten. Ändringen gäller inte beslut från centret för omprövning eller beslut om andra förmåner som FPA betalar.  

Att handläggarens namn inte finns på beslutet inverkar inte på kundens situation. Om kunden är missnöjd med beslutet finns samma möjligheter som tidigare: kunden kan fråga om beslutets innehåll hos FPA:s kundtjänst eller överklaga beslutet i enlighet med anvisningarna i beslutet.  Alla beslut från FPA innehåller fortfarande kontaktuppgifter till FPA:s kundtjänst. FPA:s samarbetspartner kan även i fortsättningen kontakta FPA:s myndighetslinje om de har frågor om en gemensam kunds ärende hos FPA.  

– Det är viktigt för oss på FPA att våra kunder får svar i oklara situationer. Kunden kan till exempel boka en tid för att gå igenom sitt ärende i detalj tillsammans med kundtjänsten. Rådgivning ges också per telefon och på serviceställen, berättar servicedirektör Sari Hänninen.

Hänninen hoppas att försöket ska understryka att FPA:s sakkunniga fattar beslut som grundar sig på lag och i enlighet med FPA:s förmånsanvisningar.  

- Alla beslut fattas i enlighet med förmånsanvisningarna, oberoende av vem på FPA som fattat beslutet.  Vi kan utföra intern kvalitetskontroll på samma sätt som tidigare, även om namnet på den som fattat beslutet inte syns för kunden, betonar Hänninen. 

Att namnet på handläggaren syns i beslutet har ibland lett till hotfulla situationer. Problemet har länge varit aktuellt vid FPA, och man hoppas att försöket också kommer att avhjälpa detta.

- Varje år förekommer cirka 200 hotsituationer som riktar sig mot anställda vid FPA. Varje situation är en för mycket, så förhoppningsvis kommer det att bli en förbättring även i detta under försöket, säger Hänninen.  

Försöket pågår till 31.12.2024, varefter FPA beslutar om fortsatta åtgärder.

Senast ändrad 10.4.2024