Enligt regeringens riktlinjer kommer utbetalningen av folkpension till utlandet att upphöra – tillsvidare fortsätter FPA att betala ut pensionerna som vanligt | FPAGå till innehållet
Meddelande

Enligt regeringens riktlinjer kommer utbetalningen av folkpension till utlandet att upphöra – tillsvidare fortsätter FPA att betala ut pensionerna som vanligt

Publicerad 13.5.2024

Regeringen informerade 16.4 i samband med ramförhandlingarna om de sparåtgärder som, om de genomförs, kommer att inverka bland annat på utbetalningen av folkpension till utlandet. FPA har ännu inte exakta uppgifter om när utbetalningen av folkpension till utlandet kan dras in och vilka förmåner enligt folkpensionslagen som kommer att beröras av indragningen.

Enligt den nuvarande lagstiftningen betalas förmåner som omfattas av folkpensionslagen till finländare som är bosatta utomlands med stöd av EU:s förordning och bilaterala konventioner om social trygghet. Utomlands bor cirka 25 000 personer som får förmåner enligt folkpensionslagen. De flesta av dem, cirka 18 000 personer, bor i Sverige.

Enligt regeringens riktlinjer som ingår i planen för de offentliga finanserna 2025–2028 ska utbetalningen av förmåner som omfattas av folkpensionslagen till personer som är bosatta utomlands dras in. Det här ger en inbesparing på ungefär 38 miljoner euro om året.

EU-domstolen meddelade 2017 ett förhandsavgörande om svensk garantipension utifrån vilket Sverige upphörde att betala garantipension till utlandet 1.1.2023.

Närmare information om tidsplanen finns ännu inte

FPA har ännu inte någon information om när utbetalningen av folkpension till utlandet kan dras in. Tillsvidare betalas de förmåner som omfattas av folkpensionslagen till utlandet som vanligt och kunderna behöver ännu inte göra något.

Det är också oklart vilka förmåner enligt folkpensionslagen som den planerade indragningen kommer att gälla. Förmåner som omfattas av folkpensionslagen är ålderspension, sjukpension, efterlevandepension, barnpension och barnförhöjning.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett beredningen av ärendet som framskrider enligt den normala lagstiftningsprocessen. För att ändra lagstiftningen måste regeringen först bereda en proposition som sedan behandlas av riksdagen. FPA informerar mer när propositionens innehåll och tidsplanen har klarnat.

Telefonnummer för kunderna

Pensionsärenden: +358 20 692 222 måndag–fredag kl. 9–16.

Internationella situationer: +358 20 634 0300 måndag–fredag kl. 10–15.

Läs mer om detta

Statsrådet enades om planen för de offentliga finanserna 2025–2028 (valtioneuvosto.fi)

Orpos regering: Syftet med de beslut som fattats är att förhindra okontrollerad nedgång i ekonomin (valtioneuvosto.fi)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen (stm.fi)

Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet

Senast ändrad 10.5.2024