FPA återkrävde förmåner till ett belopp av 117 miljoner euro år 2023 | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA återkrävde förmåner till ett belopp av 117 miljoner euro år 2023

Publicerad 19.4.2024

År 2023 återkrävde FPA 117 miljoner euro i förmåner som betalats ut till ett för stort belopp eller utan grund. I slutet av året återstod fortfarande drygt 137 miljoner euro i förmåner att återkräva. 

FPA har en lagstadgad skyldighet att återkräva förmåner som betalats ut till kunder till ett för stort belopp eller utan grund. Den felaktiga utbetalningen kan bero till exempel på att kunden inte i tid har meddelat förändringar i sina förhållanden och FPA därför har hunnit betala ut förmånen till ett för stort belopp. Utöver förmåner återkräver FPA underhållsbidragsskulder och borgensfordringar på studielån. 

Om FPA återkräver förmåner av en kund, får kunden ett beslut av vilket framgår det belopp som återkrävs, förfallodagen och betalningsuppgifterna. Kunden kan också komma överens med FPA om avbetalning. FPA kan i vissa situationer kvitta, dvs. dra av, en felaktigt utbetald förmån från någon annan förmån som betalas till kunden, dock inte från grundläggande utkomststöd. Om skulden inte har betalats före förfallodagen får kunden två separata betalningsuppmaningar från FPA. Efter det överförs den obetalda skulden slutligen till utsökning.

År 2023 återkrävde FPA förmåner till ett belopp av sammanlagt 117 miljoner euro. Mest återkrävde FPA allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare och studiestöd. År 2023 återkrävde FPA ungefär 41 miljoner euro i bostadsbidrag och 44 miljoner euro i studiestöd. I beloppet ingår också studiestöd som återkrävts efter inkomstkontrollen i samband med studiestöd.
 
31.12.2023 var beloppet på de förmåner som återstod att återkräva sammanlagt drygt 137 miljoner euro.  

Stapeldiagram Beloppen som återkrävts har ökat en aning jämfört med tidigare år.  År 2019 återkrävde FPA förmåner till ett belopp av 99 miljoner euro. År 2020 var beloppet 106 miljoner euro. År 2021 var beloppet 109 miljoner euro. År 2022 var beloppet 114 miljoner euro. År 2023 var beloppet 117 miljoner euro. År 2019 återstod förmåner att återkrävas till ett belopp av 129 miljoner euro. År 2020 var beloppet 134 miljoner euro. År 2021 var beloppet 132 miljoner euro. År 2022 var beloppet 128 miljoner euro. År 2023 var beloppet 138 miljoner euro. Omfattar både fordringar som uppkommit under det gångna året och fordringar som uppkommit under tidigare år och ännu inte drivits in.

Beloppen som återkrävts har ökat en aning jämfört med tidigare år

FPA hade sammanlagt drygt 137 miljoner euro i förmåner att återkräva 31.12.2023. År 2023 var beloppet av de förmåner som återstod att återkräva nästan 10 miljoner större än år 2022. Beloppet av de förmåner som återkrävdes växte också med 3 miljoner euro. År 2023 återkrävde FPA mindre bostadsbidrag och arbetslöshetsersättning än året innan, men över 3 miljoner euro mer i studiestöd. 

Under de senaste fem åren har intäkterna från återkrav av förmåner vuxit stadigt.

Senast ändrad 19.4.2024