Ikosapentetyl från 1.5.2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Specialersättning för ikosapentetyl från 1.5.2024 utifrån ersättningsrätt 258

Publicerad 5.4.2024

Läkemedelssubstans: Ikosapentetyl
Läkemedelspreparat: Vazkepa
Sjukdom: Rubbning i fettmetabolismen

Vad förändras?

Läkemedlet Vazkepa berättigar från 1.5.2024 till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt

  • 258. Ikosapentetyl.

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 3077.

Vem kan få ersättning?

Rätt till specialersättning för ikosapentetyl kan beviljas för att minska risken för kardiovaskulära händelser hos vuxna med kronisk koronarkärlssjukdom som behandlas med ett statinläkemedel och som har förhöjd triglyceridnivå (≥ 1,7 mmol/l).

Se villkoren för beviljande av den nya specialersättningrätten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 3077 och specialersättningsrätt 206 också specialersättningsrätt 258.

Läs mer 

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 258

Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 22.4.2024