258 Ikosapentetyl | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

258 Ikosapentetyl

(I20-I22, I24.0, I25

Ikosapentetyl ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B som skrivits av den behandlande läkaren.

Rätt till specialersättning beviljas för att minska risken för kardiovaskulära händelser hos vuxna med kronisk koronarkärlssjukdom som behandlas med ett statinläkemedel och som har

  • förhöjd triglyceridnivå (≥ 1,7 mmol/l).

Den kroniska koronarkärlssjukdomen ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 206.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Ikosapentetyl (begränsad grundersättning)    3077

Läs mer

Meddelande: Specialersättning för ikosapentetyl från 1.5.2024 utifrån ersättningsrätt 258

Läkarutlåtande B för rätt till ersättning för läkemedel eller kliniska näringspreparat

Anvisning för kunden: Så här ansöker du om rätt till ersättning för läkemedel hos FPA (pdf)

Söktjänsten för läkemedel (Privatpersoner)

Senast ändrad 17.5.2024