När ändras det belopp som jag får i allmänt bostadsbidrag? | FPAGå till innehållet
Artikel

När ändras det belopp som jag får i allmänt bostadsbidrag?

Publicerad 5.4.2024

1.4.2024 träder ändringar som gäller det allmänna bostadsbidraget i kraft.  Vilket datum de här ändringarna börjar påverka ett hushålls bostadsbidrag är beroende av hushållets situation.

En ung person sitter fördjupad i tankar.

 

 1. Exempel: Du flyttar till en ny bostad

  Du har allmänt bostadsbidrag. Du flyttar till en ny bostad 5.10.2024. Ditt hyresavtal gäller från 1.10.2024 och du betalar hyra för hela månaden för den nya bostaden.

  Det lönar sig för dig att ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget så snart som möjligt efter att du har blivit klar med flyttningen.

  FPA justerar då bostadsbidraget med verkan från 1.10.2024 på grund av flyttningen. De ändringar som trädde i kraft i det allmänna bostadsbidraget 1.4.2024 beaktas i ditt allmänna bostadsbidrag från 1.10.2024. 
   
 2. Exempel: Boendeutgifterna förändras
   

  Du har allmänt bostadsbidrag. Dina boendeutgifter förändras 1.6.2024, så att de från och med det här datumet är 50 euro högre eller lägre per månad än de godtagbara boendeutgifter som beaktades i det förra beslutet om allmänt bostadsbidrag.

  Det lönar sig för dig att ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget så snart som möjligt efter att du har fått veta att boendeutgifterna förändras.

  FPA justerar då bostadsbidraget från början av den månad då de förändrade boendeutgifterna betalas för hela månaden, dvs. från 1.6.2024. De ändringar som trädde i kraft i det allmänna bostadsbidraget 1.4.2024 beaktas från 1.6.2024 i det allmänna bostadsbidrag som du får.
   

 3. Exempel: Barnförhöjningarna i anslutning till din arbetslöshetsförmån slopas
   

  Du får en arbetslöshetsförmån och allmänt bostadsbidrag från FPA. I anslutning till arbetslöshetsförmånen betalas barnförhöjning.

  Barnförhöjningen slopas 1.4.2024. Om dina inkomster minskar med minst 200 euro per månad för att barnförhöjningen slopas måste du ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

  Man måste alltid ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget om hushållets inkomster ökar med minst 400 euro per månad eller minskar med minst 200 euro per månad.

 4. Exempel : Hushållets situation är oförändrad

  Du har beviljats allmänt bostadsbidrag från 1.2.2024.

  När du har allmänt bostadsbidrag ska du ansöka om justering av bidraget minst en gång per år. Det här kallas årsjustering.

  Cirka två månader före årsjusteringen får du ett brev från FPA med anvisningar för justeringen. Om du inte ansöker om årsjustering i tid dras bostadsbidraget in.

  Om det inte sker någon sådan förändring i hushållets situation att bidraget måste justeras under loppet av 2024 måste du följande gång ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget först i samband med årsjusteringen av bostadsbidraget före 1.2.2025.

  Det här innebär att de ändringar som trädde i kraft i det allmänna bostadsbidraget 1.4.2024 beaktas från 1.2.2025 i det allmänna bostadsbidrag som du får.
Senast ändrad 6.5.2024