Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025

Publicerad 13.12.2023

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och inverkar på hushållens bostadsbidrag när det justeras nästa gång. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025. I det här meddelandet har vi samlat alla de lagändringar som gäller det allmänna bostadsbidraget år 2024.

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget. Största delen av ändringarna träder i kraft 1.4.2024. Ändringarna påverkar bostadsbidraget för ett hushåll när hushållets bostadsbidrag justeras nästa gång eller när bostadsbidrag beviljas ett hushåll som ännu inte har bostadsbidrag.

Dessutom upphör utbetalningen av bostadsbidrag för ägarbostäder. Från och med 1.1.2025 är det inte längre möjligt att få bostadsbidrag för en ägarbostad.

De ändringar som beskrivs i det här meddelandet gäller inte bostadsbidraget för pensionstagare. Regeringen har föreslagit ändringar även i bostadsbidraget för pensionstagare.

Bassjälvrisken blir högre, lindringar för barnfamiljer

Bassjälvriskandelen i samband med det allmänna bostadsbidraget ökar från 42 procent till 50 procent.

När FPA beräknar hur mycket bostadsbidrag ett hushåll kan få fastställs en bassjälvrisk för hushållet. På bassjälvriskens belopp inverkar hushållets sammanlagda inkomster samt antalet vuxna och barn som hör till hushållet. Ju högre inkomsterna är desto högre är bassjälvrisken. De som har de allra lägsta inkomsterna har ingen bassjälvrisk alls.

I fortsättningen är bassjälvrisken 50 procent av de inkomster som överskrider den nedre gränsen för inkomstgränserna i samband med det allmänna bostadsbidraget. För närvarande är bassjälvrisken 42 procent av de inkomster som överskrider den nedre gränsen.

Dessutom ändras formeln för beräkning av bassjälvrisken så att vuxenkoefficienten blir lägre och barnkoefficienten högre. Tack vare detta kommer de nedskärningar som träder i kraft år 2024 att ha en lindrigare inverkan på barnfamiljer.
Ändringarna i bassjälvrisken gäller alla de hushåll som får allmänt bostadsbidrag.

Ändringarna träder i kraft 1.4.2024. Ändringarna påverkar bostadsbidraget för ett hushåll när hushållets bostadsbidrag justeras nästa gång eller när bostadsbidrag beviljas ett hushåll som ännu inte har bostadsbidrag.

Bostadsbidragets ersättningsprocent sänks

Ersättningsprocenten för det allmänna bostadsbidraget sänks från nuvarande 80 procent till 70 procent av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken.

Efter den här ändringen ersätter det allmänna bostadsbidraget en mindre del av hushållets boendeutgifter än i dagsläget. Det innebär att hushållen själva får stå för en större andel av sina boendeutgifter än tidigare.
Ändringen innebär en minskning av bostadsbidraget för alla de hushåll som får allmänt bostadsbidrag.

Ändringen träder i kraft 1.4.2024. Ändringen påverkar bostadsbidraget för ett hushåll när hushållets bostadsbidrag justeras nästa gång eller när bostadsbidrag beviljas ett hushåll som ännu inte har bostadsbidrag.

Förvärvsinkomstavdraget slopas

Förvärvsinkomstavdraget på 300 euro slopas.

Förvärvsinkomstavdraget betyder att FPA drar av 300 euro per månad från varje hushållsmedlems sammanlagda förvärvsinkomster. För närvarande lämnar alltså FPA en del av inkomsterna obeaktade när beloppet av de inkomster som inverkar på bostadsbidraget beräknas. Förvärvsinkomstavdrag kan göras på löneinkomst, på inkomst av näringsverksamhet och på inkomst av jordbruk.

I och med att förvärvsinkomstavdraget slopas blir beloppet av bostadsbidraget mindre för hushåll vars medlemmar har löneinkomster, inkomster av näringsverksamhet eller inkomster av jordbruk.

Ändringen träder i kraft 1.4.2024. Ändringen påverkar bostadsbidraget för ett hushåll när hushållets bostadsbidrag justeras nästa gång eller när bostadsbidrag beviljas ett hushåll som ännu inte har bostadsbidrag.

De maximala boendeutgifter som beaktas i Helsingfors sänks

Kommungrupperna 1 och 2 slås ihop i fråga om de maximala boendeutgifter som beaktas i samband med det allmänna bostadsbidraget så att de maximala boendeutgifterna beaktas enligt nuvarande kommungrupp 2. Det innebär att Helsingfors nu tas in i samma kommungrupp som den övriga huvudstadsregionen.

Inom det allmänna bostadsbidraget har för boendeutgifterna fastställts övre gränser, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter. 

De maximala boendeutgifter som kan beaktas i samband med det allmänna bostadsbidraget beror bland annat på i vilken kommun bostaden finns. Kommunerna är indelade i fyra grupper enligt den prisnivå som gäller för boende i kommunen i fråga.

Efter ändringen kommer de maximala boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidrag för hushåll i Helsingfors att minska en aning. Ändringen innebär att bostadsbidraget minskar för nästan alla de hushåll i Helsingfors som får allmänt bostadsbidrag.

Ändringen träder i kraft 1.4.2024. Ändringen påverkar bostadsbidraget för ett hushåll när hushållets bostadsbidrag justeras nästa gång eller när bostadsbidrag beviljas ett hushåll som ännu inte har bostadsbidrag.

På bilden presenteras hur ändringarna i det allmänna bostadsbidraget påverkar beloppet av det allmänna bostadsbidrag som tre exempelpersoner får.

Den information som finns i bilden visas i tabellen.

Allmänt bostadsbidrag beviljas inte längre för ägarbostäder år 2025

Allmänt bostadsbidrag betalas inte längre för boendeutgifterna för en ägarbostad. Ändringen träder i kraft 1.1.2025.

December 2024 är den sista månaden för vilken man kan få bostadsbidrag för en ägarbostad. FPA drar in de bostadsbidrag som har beviljats för ägarbostäder. Kunderna behöver inte göra någonting.

Ändringen gäller inte bostadsrättsbostäder och delägarbostäder. Även i fortsättningen kan man få bostadsbidrag för dessa bostäder.

Som boendeutgifter för en bostadsrättsbostad godkänns dock inte längre räntor på bostadslån. Ändringen träder i kraft 1.1.2025.

När ska en kund ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget?

Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024. Ändringarna påverkar bostadsbidraget för ett hushåll när hushållets bostadsbidrag justeras nästa gång eller när bostadsbidrag beviljas ett hushåll som ännu inte har bostadsbidrag.

Här finns information om när man ska ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

Närmare information för kunderna

Meddelandet ändrat 11.1.2024: Det var ett fel i datumen för bilden i meddelandet för Ilona, ​​en ny bild har ändrats.

Meddelandet ändrat 29.1.2024: Det var ett fel i Anns vattenräkning för bilden, en ny bild har ändrats. 

Senast ändrad 12.3.2024