Meddela förändringar som inverkar på bostadsbidraget | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar som inverkar på det allmänna bostadsbidraget

Ansök om justering av bostadsbidraget i MittFPA

Logga in

Om din situation förändras ska du meddela det till FPA. Det kan du göra genom att fylla i en ansökan om justering av bostadsbidraget.

Justering kan endast sökas av samma person som ursprungligen ansökt om bostadsbidrag. Den som ansöker om allmänt bostadsbidrag företräder alltså alltid hela hushållet. Den person som företräder hushållet ska ansöka om justering även om den förändring som skett gäller en annan person som hör till hushållet.

Lämna in en ansökan om justering i de fall som anges nedan.

Inkomsterna förändras

 • Hushållets inkomster ökar med minst 400 euro/månad.
 • Hushållets inkomster minskar med minst 200 euro/månad.

Du flyttar eller boendeutgifterna förändras

 • Hushållet flyttar till en ny bostad.
 • Hushållets hyra eller vederlag sänks med minst 50 euro/månad.
 • Hushållets hyra eller vederlag förändras med minst 50 euro/månad.
 • En person som hör till hushållet flyttar utomlands eller vistas utomlands.
 • Besittningsformen för bostaden förändras, till exempel om du köper din hyresbostad.

Ändringar gällande dem som bor i bostaden

 • Antalet personer i hushållet eller hushållets sammansättning förändras.
 • Hushållet tar en underhyresgäst, eller underhyresgästens hyresförhållande upphör.
 • Du ingår äktenskap.

Om boendeutgifterna stiger med minst 50 euro/månad eller inkomsterna minskar med minst 200 euro/månad kan bostadsbidraget justeras. Med hjälp av räknaren kan du uppskatta vad beloppet på ditt bidrag blir. Det resultat som räknaren ger är alltid en uppskattning.

När ändras bostadsbidragets belopp om bidraget justeras?

Om du vill att bostadsbidraget dras in

Om du inte längre behöver något bostadsbidrag kan du i MittFPA be att det dras in. Du kan också be att bostadsbidraget dras in genom att skicka ett meddelande i MittFPA eller genom att ringa vår telefontjänst.

Så här ansöker du om bostadsbidrag

 1. Logga in i MittFPA.
 2. På förstasidan väljer du den förmån som ditt ärende gäller.
 3. Under förmånen väljer du "Min livssituation har förändrats".
 4. Fyll i ansökan och skicka in den.

Du kan också sköta ärendet via Meddela förändringar. Välj först ämne, och därefter rätt förmån och den förändring ärendet gäller.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Allmänt bostadsbidrag AT 1r (pdf). Skicka din ansökan och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Senast ändrad 4.6.2024