Planeringen av upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning är snart klar – kundernas synpunkter kartlades med en enkät | FPAGå till innehållet
Meddelande

Planeringen av upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning är snart klar – kundernas synpunkter kartlades med en enkät 

Publicerad 9.4.2024

Upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning började planeras hösten 2023. Som stöd för planeringen har FPA skickat en enkät till tolktjänstens kunder och ordnat en marknadsdialog. Anbudsförfarandet beräknas komma i gång under april.

Målet för planeringen var att utreda kundernas tankar om tjänsten och ordna en skriftlig marknadsdialog.

Över 800 svar på enkäten

Under planeringen av upphandlingen skickade FPA kunderna en enkät för att kartlägga deras erfarenheter och tankar om bland annat tolkning i arbetslivet och distanstolkning. 

Enkäten besvarades av 861 personer. Svaren används vid planeringen av upphandlingen och vid utvecklingen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. 

Närmare information om enkätresultaten publiceras under våren. Det har redan kommit fram att kunderna inte är helt nöjda med hur arbetslivstolkningen och de personliga tolklistorna fungerar. Dessutom efterlyses mera information om distanstolkning och handledning i hur man använder den.

Bekanta tolkar vid arbetslivstolkning, bättre fungerande tolklistor

Under den kommande avtalsperioden är målet att kunderna inom arbetslivstolkningen så ofta som möjligt ska kunna anlita samma tolk. FPA vill dessutom i allt större utsträckning utreda vilka särskilda behov kunderna kan ha i anknytning till arbetslivet och intensifiera samarbetet med kunderna. 

Även den personliga tolklistan behöver förbättras. Cirka hälften av kunderna hos FPA:s tolktjänst för personer med funktionsnedsättning använder en personlig tolklista. FPA strävar efter att förmedla kundens beställningar till de tolkar som finns på kundens lista. Detta är dock inte alltid möjligt. I fortsättningen har FPA som mål att aktivare än tidigare följa upp huruvida kunden fått en tolk som finns på hens tolklista och föreslå ändringar i listan om den inte fungerar. Utvecklingen ska ske i samarbete med kunderna.

Enligt kundenkäten är distanstolkning obekant för många. FPA vill därför informera närmare om de situationer där distanstolkning kan användas. Dessutom erbjuds mera handledning i användningen av de olika programmen för distanstolkning.

Över 100 serviceproducenter deltog i marknadsdialogen 

En skriftlig marknadsdialog om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning inleddes i oktober 2023. Avsikten med marknadsdialogen är att få reda på om det på marknaden finns sådana aktörer som uppfyller målen för upphandlingen. I dialogen deltog 103 aktörer som var intresserade av att tillhandahålla tolktjänster. FPA har även träffat representanter för läroanstalter i tolkbranschen för att få information om hur tillhandahållandet av tolktjänster fungerar för närvarande. 

Anbudsförfarandet beräknas komma i gång under april. Anbudsförfrågan gällande tolktjänsten publiceras i annonseringskanalen Hilma. FPA informerar om publiceringen av anbudsförfrågan på sin webbplats och direkt till dem som deltog i marknadsdialogen. För att trygga ett opartiskt bemötande av anbudsgivarna kan FPA inte längre delta i diskussionen om anbudsförfarandet efter att det har inletts. 

Närmare information för kunder

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
Upphandling av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
 

Senast ändrad 18.4.2024