Vuosituloraja 2022 | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Laskuri vuositulorajan arvioimiseen: vuosi 2022

Laskurilla voit arvioida, mikä on vuositulorajasi opintotuessa. Vuodella tarkoitetaan kalenterivuotta.

Voit saada vuositulorajasi verran muita tuloja opintotuen lisäksi, eivätkä tulosi tällöin vaikuta opintotukeesi. Voit lukea Tulot-sivuilta, miten eri tulolajit otetaan huomioon tulovalvonnassa.

Ilmoita kalenterivuoden opintotukikuukausiesi lukumäärä. Tulovalvonnassa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta saat opintorahaa (ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä). Älä huomioi yleistä asumistukea.

Opintotukikuukausieni lukumäärä on

Vuositulorajani on

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 290 eurolla, liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin.

Kaikki kalenterivuoden aikana saamasi tulot otetaan huomioon, mutta takaisinperintää ei tule niiden tulojen vuoksi, jotka olet saanut ennen opintojen aloittamiskuukautta tai valmistumiskuukauden jälkeen. Jos haluat arvioida opintojen aloittamis- tai valmistumisvuoden tulovalvontaa, käytä tulovalvontalaskuria.

Sivu päivitetty 30.11.2021