Tulovalvonta, kun olet aloittanut opintosi tai valmistunut | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Aloittanut tai valmistunut

Tulovalvonnassa jokaisen opintotuen saajan koko vuoden (1.1. - 31.12.) tuloja verrataan koko vuoden vuositulorajaan. Jos tulosi eivät ylitä vuositulorajaasi, Kela ei lähetä sinulle lainkaan takaisinperinnän päätösehdotusta. Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi, saat tulovalvonnan päätösehdotuksen.

Linkit tämän sivun sisältöön:

Kun Kela tekee tulovalvonnan, Kela tarkistaa tulotiedot verotustiedoista ja tulorekisteristä. Opintojen aloittamista, valmistumista tai enimmäistukiajan loppumista ei kuitenkaan aina voida huomioida päätösehdotuksessa. Voit siis saada päätösehdotuksen, vaikka olet saanut tulosi tai osan tuloistasi muuna kuin opiskeluaikana. Silloin sinun kannattaa tehdä uudelleenkäsittelypyyntö ja selvittää siinä opiskeluaikasi ja se, milloin olet tulosi saanut.

Sinun kannattaa tehdä uudelleenkäsittelypyyntö seuraavissa tilanteissa:

 • Olet aloittanut opintosi kesken vuotta ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi ennen opintojen aloittamista.
 • Olet valmistunut kesken vuotta ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi valmistumisen jälkeen.
 • Olet käyttänyt enimmäistukiaikasi loppuun ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi viimeisen opintotukikuukautesi jälkeen.

Tulosi lasketaan sen ajanjakson tuloiksi, jolloin ne on maksettu. Luovutusvoitot katsotaan kuitenkin yleensä kaupantekopäivän tuloksi. Jos saat tuottoa osakesäästötililtä nostetuista varoista, tuotto kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle maksuajankohdan perusteella.

Jos et selvitä tulon maksuajankohtaa, tulo kohdistetaan opiskeluajalle. Jos saamasi tulon maksuajankohtaa ei ole mahdollista selvittää (esim. elinkeinotoiminnan ansiotulot), se jaetaan tasan kalenterivuoden 12 kuukaudelle.

Säilytä uudelleenkäsittelypyyntöä varten hyväksymis- tai valmistumistodistus sekä aloittamis- tai valmistumisvuoden palkkakuitit ja todistukset muista tuloista.

Kela saa tulorekisteristä tietoja tuloistasi. Sinun ei tarvitse toimittaa Kelalle todistuksia palkoista, palkkioista ja etuuksista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä.

Miten aloittamis- tai valmistumisvuoden tulot otetaan huomioon vuosina 2023 ja 2024?

Ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymiskuukauden jälkeen saamistasi tuloista ei lasketa mukaan sitä osuutta, joka ylittää keskimäärin 3 120 euroa kuukaudessa.

Jos koko kalenterivuoden tulosi ylittävät vuositulorajan, sinun on huolehdittava siitä, että opiskeluaikana saamasi tulot pysyvät seuraavan laskukaavan sisällä:

 • 1 040 euroa × opiskeluajan tukikuukausien määrä + 3 120 euroa × opiskeluajan tuettomien kuukausien määrä (+ 348 euroa)

Jos opiskeluaikana saamasi tulot pysyvät laskukaavan sisällä, ennen aloittamiskuukautta tai päättymiskuukauden jälkeen saamasi tulot voivat olla miten suuret tahansa.

Arvioi tulovalvonnan lopputulos laskurilla.

Esimerkki

Opiskelija on valmistunut 31.5.2023 ja saanut opintotukea tammikuusta toukokuuhun eli 5 kuukaudelta. Hänen koko vuoden vuositulorajansa on 27 040 euroa (= 5 × 1 040 e + 7 × 3 120 e).

Kela saa Verohallinnolta tiedon, että opiskelijan koko vuoden tulo on 34 500 euroa, joka ylittää vuositulorajan. Opiskelija saa takaisinperinnän päätösehdotuksen, jonka mukaan Kela perisi takaisin 4 kuukauden tuen.

Opiskelija tekee uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän todistaa saaneensa 30 400 euroa valmistumiskuukauden jälkeisten 7 kuukauden aikana (1.6.–31.12.).

 • Näiden opiskeluaikaan kuulumattomien kuukausien tuloista vähennetään se osa, joka ylittää keskimäärin 3 120 euroa kuukaudessa.
 • Vuosituloista vähennetään siis 8 560 euroa (= 30 400 e - 7 kk × 3 120 e/kk).
 • Vähennyksen jälkeen huomioitava vuositulo on 25 940 euroa (= 34 500 e - 8 560 e).

Huomioitava vuositulo jää alle vuositulorajan, joten opiskelija saa päätöksen siitä, että Kela ei peri tukea takaisin.

Takaisinperintää ei tule, koska opiskelijan opiskeluaikana (1.1.–31.5.) saamat tulot (34 500 e - 30 400 e = 4 100 e) pysyvät laskukaavan ”1 040 euroa × opiskeluajan tukikuukausien määrä + 3 120 euroa × opiskeluajan tuettomien kuukausien määrä” sisällä. Opiskelijan tulot opiskeluaikana 1.1.–31.5. saisivat olla enintään 5 200 euroa (= 5 × 1 040 e).

Miten aloittamis- tai valmistumisvuoden tulot otetaan huomioon vuonna 2022?

Ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymiskuukauden jälkeen saamistasi tuloista ei lasketa mukaan sitä osuutta, joka ylittää keskimäärin 2 600 euroa kuukaudessa.

Jos siis koko kalenterivuoden tulosi ylittävät vuositulorajan, sinun on huolehdittava siitä, että opiskeluaikana saamasi tulot pysyvät seuraavan laskukaavan sisällä:

 • 870 euroa × opiskeluajan tukikuukausien määrä + 2 600 euroa × opiskeluajan tuettomien kuukausien määrä (+ 290 euroa)

Jos opiskeluaikana saamasi tulot pysyvät laskukaavan sisällä, ennen aloittamiskuukautta tai päättymiskuukauden jälkeen saamasi tulot voivat olla miten suuret tahansa.

Arvioi tulovalvonnan lopputulos laskurilla.

Esimerkki

Opiskelija on valmistunut 31.5.2022 ja saanut opintotukea tammikuusta toukokuuhun eli 5 kuukaudelta. Hänen koko vuoden vuositulorajansa on 22 550 euroa (= 5 × 870 e + 7 × 2 600 e).

Kela saa Verohallinnolta tiedon, että opiskelijan koko vuoden tulo on 28 500 euroa, joka ylittää vuositulorajan. Opiskelija saa takaisinperinnän päätösehdotuksen, jonka mukaan Kela perisi takaisin 4 kuukauden tuen.

Opiskelija tekee uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän todistaa saaneensa 25 000 euroa valmistumiskuukauden jälkeisten 7 kuukauden aikana (1.6.–31.12.).

 • Näiden opiskeluaikaan kuulumattomien kuukausien tuloista vähennetään se osa, joka ylittää keskimäärin 2 600 euroa kuukaudessa.
 • Vuosituloista vähennetään siis 6 800 euroa (= 25 000 e - 7 kk × 2 600 e/kk).
 • Vähennyksen jälkeen huomioitava vuositulo on 21 700 euroa (= 28 500 e - 6 800 e).

Huomioitava vuositulo jää alle vuositulorajan, joten opiskelija saa päätöksen siitä, että Kela ei peri tukea takaisin.

Takaisinperintää ei tule, koska opiskelijan opiskeluaikana (1.1.–31.5.) saamat tulot (28 500 e - 25 000 e = 3 500 e) pysyvät laskukaavan ”870 euroa × opiskeluajan tukikuukausien määrä + 2 600 euroa × opiskeluajan tuettomien kuukausien määrä” sisällä. Opiskelijan tulot opiskeluaikana 1.1.–31.5. saisivat olla enintään 4 350 euroa (= 5 × 870 e).

Mitä tarkoitetaan opintojen aloittamisella?

Opintojen aloittamiskuukausi tarkoittaa kuukautta, josta alkaen Kela voi myöntää opintotuen kyseisiin opintoihin. Se ei siis ole aina kuukausi, josta alkaen sinä sait opintotukea. Jos esimerkiksi opintosi alkavat 1.9., mutta päätät nostaa opintotukea vasta marraskuussa, Kela pitää sinua tulovalvonnassa opiskelijana syyskuusta alkaen.

Suomessa suoritettavissa korkeakoulututkinto-opinnoissa opintojen aloituskuukausi on yleensä syyskuu, kun on kyse syksyllä alkavasta koulutuksesta. Kuitenkin jos olet hakenut ja saanut opintotuen elokuusta alkaen, opintojen aloituskuukausi on elokuu.

Jos opintojesi aloittamiskuukausi on sellainen, että voit saada opintotukea vasta seuraavan kuukauden alusta alkaen, aloittamiskuukausi ei ole tulovalvonnassa opiskeluaikaa.

Esimerkki

Opintojen aloitusvuoden ensimmäinen opiskelupäivä on 20. elokuuta. Koska elokuussa on vain 12 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (20.–31.8.), se ei ole opintotukeen oikeuttava kuukausi. Opintotuen tulovalvonnassa opintojen aloittamiskuukausi on syyskuu.

Jos ilmoittaudut opintojen alusta alkaen poissa olevaksi, Kela pitää sinua tulovalvonnassa opiskelijana siitä alkaen, kun ilmoittaudut läsnä olevaksi. Jos aloitat opintosi jälkivalinnan vuoksi myöhemmin kuin muut, opintojesi aloittamiskuukausi voi tulovalvonnassa määräytyä henkilökohtaisen aloittamisaikasi perusteella.

Jos suoritat tieteellisiä jatko-opintoja tai arvosanaopintoja yliopistossa, Kela pitää sinua tulovalvonnassa opiskelijana vasta sen kuukauden alusta alkaen, jolloin nostat ensimmäisen kerran opintotukea.

Jos keskeytät opintosi ja aloitat keskeyttämisvuoden jälkeen opinnot uudessa oppilaitoksessa, olet tulovalvonnassa

 • koko vuoden opiskelija keskeyttämisvuonna
 • opintosi aloittava opiskelija uusien opintojen aloittamisvuonna. Tämä ei kuitenkaan koske lukio-opintoja.

Mitä tarkoitetaan valmistumisella?

Tulovalvonnassa valmistuminen tarkoittaa tutkinnon suorittamista, opintojen loppuun suorittamista tai enimmäistukiajan päättymistä. Opiskeluaika päättyy siihen kuukauteen, jolloin viimeisen kerran voisit saada opintotukea kyseisiin opintoihin. Jos tutkinnon suorittamispäivä on sellainen, että et voi saada valmistumiskuukaudelta opintotukea, valmistumiskuukausi ei kuulu opiskeluaikaan.

Jos opintojen tai tutkinnon suorittamispäivä on

 • kuukauden 1.−17. päivä, valmistumiskuukautesi on tutkinnon suorittamiskuukautta edeltävä kuukausi
 • kuukauden 18. päivä tai myöhäisempi, valmistumiskuukautesi on tutkinnon suorittamiskuukausi.

Valmistumiskuukausi määräytyy tulovalvonnassa tutkinnon virallisen suorittamispäivän eli tutkintotodistuksen päiväyksen perusteella. Vaikka olisit suorittanut kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot, Kela pitää tulovalvonnassa sinua valmistuneena vasta, kun olet saanut tutkintotodistuksen.

Jos sinulla on opiskeluoikeus tutkinnon suorittamiseen ja suoritat vain tutkinnon osan tai osia, sinua ei pidetä tulovalvonnassa valmistuneena.

Jos sinut on opiskelijavalinnassa valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto, Kela ei yleensä rinnasta pelkän alemman korkeakoulututkinnon suorittamista opintojen päättymiseen. Jos et kuitenkaan jatka ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista, opintojesi voidaan katsoa päättyneen alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Edellytyksenä on, että et ole ilmoittautunut kyseisissä opinnoissa läsnä olevaksi alemman korkeakoulututkinnon suorittamislukuvuoden jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että et ole nostanut opintotukea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen tai tehnyt kyseisiin opintoihin liittyviä opintosuorituksia alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Jos Kela katsoo sinun päättäneen opintosi alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja jatkat myöhemmin näitä samoja opintoja, Kela ei pidä opintojen jatkamista tulovalvonnassa uusien opintojen aloittamisena. Kela siis huomioi tulosi kokonaisuudessaan siltä kalenterivuodelta, jolloin jatkat keskeytyneitä opintojasi.

Jos suoritat opintoja, joiden tavoitteena ei ole tutkinnon suorittaminen, Kela katsoo tulovalvonnassa sinun valmistuneen, kun olet käyttänyt loppuun enimmäistukiaikasi tai kun olet päättänyt opintotukeen oikeuttavat opintosi. Jos opinnoilla on koulutuksen järjestäjän määrittelemä opiskeluaika, se määrittää myös valmistumisajankohdan. Jos keskeytät opintosi ennen määriteltyä opiskeluaikaa, olet tulovalvonnassa opintosi keskeyttänyt.

Opintojen keskeyttäminen

Jos keskeytät opintosi tai opintotuen nostamisen, koko kalenterivuosi on tulovalvonnassa opiskeluaikaa. Olet tulovalvonnassa koko vuoden opiskelija myös silloin, jos opintosi päättyvät, mutta sinulla on suorittamatta tutkintoon kuuluvia opintoja tai tutkinto.

Jos keskeytät opintosi ja aloitat uudet opinnot samana kalenterivuonna, koko vuosi on tulovalvonnassa opiskeluaikaa.

Jos aloitat opinnot keskeyttämisvuoden jälkeen, Kela pitää sinua tulovalvonnassa opiskelijana seuraavasti:

 • Jos aloitat opinnot uudessa oppilaitoksessa, uusien opintojen aloittamista edeltävät kuukaudet eivät kuulu opiskeluaikaan. Tämä ei koske lukio-opintoja.
 • Jos aloitat uudet, eri alan opinnot samassa oppilaitoksessa, uusien opintojen aloittamista edeltävät kuukaudet eivät kuulu opiskeluaikaan.
 • Jos aloitat samat keskeytyneet opinnot samassa oppilaitoksessa, koko kalenterivuosi on opiskeluaikaa.

Enimmäistukiajan päättyminen

Jos olet käyttänyt loppuun suorittamiesi opintojen enimmäistukiajan, Kela rinnastaa sen tulovalvonnassa valmistumiseen. Enimmäistukiajan päättymisen jälkeiset kuukaudet eivät kuulu tulovalvonnassa opiskeluaikaan.

Jos palautat vapaaehtoisesti tukea enimmäistukiajan päättymisen jälkeen ja nostat sen jälkeen samana kalenterivuonna opintotukea vanhoihin tai uusiin opintoihisi, Kela ei enää rinnasta sinua tulovalvonnassa valmistuneeksi.

Enimmäistukiaika päättyy

 • tutkinto-opinnoissa korkeakoulussa, kun olet käyttänyt enimmäistukikuukaudet loppuun
 • tutkinto-opinnoissa toisella asteella, kun olet suorittanut tutkinnostasi niin suuren osan, etteivät jäljellä olevat opinnot enää oikeuta opintotukeen
  • 180 opintopisteen ammatillisessa perustutkinnossa enimmäistukiaika voi päättyä vasta 4 lukuvuoden opintojen ja sitä seuraavan 12 kuukauden jälkeen.
  • Vuodesta 2021 alkaen lukiolaisen enimmäistukiaika voi päättyä vasta 4. opiskeluvuoden jälkeen.
 • muissa kuin tutkinto-opinnoissa, kun olet saanut ja käyttänyt sen enimmäisajan tukea, joka voidaan myöntää kyseisiin opintoihin.

Jos sinut on opiskelijavalinnassa valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto, tulovalvonnassa huomioitava enimmäistukiaika päättyy vasta, kun olet käyttänyt loppuun alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yhteenlasketun enimmäistukiajan.

Jos käytät enimmäistukiaikasi loppuun ja valmistut myöhemmin samana kalenterivuonna, Kela katsoo tulovalvonnassa opintojesi päättyneen jo enimmäistukiaikasi päättymiseen. Jos esimerkiksi enimmäistukiaikasi päättyy huhtikuussa ja valmistut syyskuussa, opintojen päättymiskuukausi on tulovalvonnassa huhtikuu.

Jos olet käyttänyt loppuun suorittamiesi opintojen enimmäistukiajan ja olet saanut sen jälkeen enimmäistukiajan pidennyksen, Kela katsoo opintojesi päättyneen, kun myönnetty pidennysaika on päättynyt tai kun olet sitä ennen valmistunut.

Jos suoritat useita opintoja samana vuonna

Jos aloitat valmistumisen jälkeen uudet opinnot saman kalenterivuoden aikana ja saat opintotukea molempiin opintoihin, opintojen väliin jäävä aika ei kuulu tulovalvonnassa opiskeluaikaan. Jos esimerkiksi valmistut 31.5. ja aloitat uudet opinnot 1.9., kesä–elokuu ei ole opiskeluaikaa.

Jos suoritat kalenterivuoden aikana useita eri opintoja, huomioimme tulovalvonnassa vain ne opinnot, joihin olet saanut tukea kyseisen vuoden aikana.

Esimerkki

Opiskelija on nostanut tulovalvontavuoden aikana opintotukea yliopisto-opintoihin ja valmistuu 31.5. ammattikorkeakoulusta.

Tulovalvonnassa hän on kuitenkin opiskelija koko kalenterivuoden ajan, koska hän ei ole aloittanut tai valmistunut opinnoissa, joihin hän on saanut tukea. Jos hän olisi saanut tukea vain ammattikorkeakouluopintoihin, kesä–joulukuu olisivat olleet tulovalvonnassa opiskeluaikaan kuulumattomia kuukausia.

Lue lisää

Sivu päivitetty 6.3.2024