Automaattiset päätökset | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Automaattiset päätökset Kelassa

Automaatiota hyödynnetään Kelassa sellaisissa rutiininluonteisissa tehtävissä, joihin ei sisälly tapauskohtaista viranomaisen harkintaa. Automaattisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jonka tekemiseen ihminen ei ole osallistunut.

Kela tekee automaattisia päätöksiä vain, kun on kyse seikoista, joiden olemassaolosta ei ole epäselvyyttä. Automaattisesti voidaan tehdä vain päätös, jonka ratkaisun voi johtaa etuuslainsäädännöstä ja Kelan tiedossa olevista yksiselitteisistä faktoista. Automaattisten päätösten tekemisessä ei käytetä oppiviin tekoälysovelluksiin tai tilastollisiin tai tieteellisiin malleihin perustuvaa logiikkaa.

Automaation hyödyntäminen rutiininluonteisissa tehtävissä mahdollistaa nopeamman ja laadukkaamman palvelun. Kela voi kohdentaa automaation myötä vapautuvat resurssit asiakkaiden neuvontaan ja tukemiseen.

Automaattisesti tehdyssä päätöksessä on tieto siitä, että se on muodostettu automaattisesti. Päätöksessä on yhteystieto, josta voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. Päätöksessä on myös ohje siitä, miten päätökseen voi hakea muutosta.

Kelassa muodostetaan automaattisesti seuraavia päätöksiä:

 • lainmuutoksiin perustuvat etuuksien määrän muutokset
 • opintotuen myöntäminen, jos se voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti
 • opintoetuuden peruuttaminen määräajaksi asiakkaan pyynnöstä
 • opintotuen lakkauttaminen, jos asiakas ei ole vastannut opintojen edistymistä koskevaan selvityspyyntöön
 • opintotuen tarkistaminen vanhempien uusien verotustietojen perusteella
 • opintolainan takauspäätös seuraavaksi vuodeksi
 • sairauspäivärahan tarkistaminen työnantajan ilmoittamien palkkatietojen perusteella
 • etuuden lakkauttaminen rekisteritiedon (esim. ikä, kuolema) tai muun selkeän ja riidattoman syyn perusteella
 • joidenkin etuuksien lakkauttaminen, jos asiakas ei ole vastannut määräaikaistarkistukseen liittyvään selvityspyyntöön
 • automaattinen työmarkkinatuen myöntäminen tilanteessa, jossa peruspäivärahan maksukausi loppuu ja etuuden myöntöedellytykset ovat selvillä
 • leskeneläkkeen perusmäärän maksaminen, kun perusmäärä on myönnetty jo aiemmin alkueläkkeen myöntämisen yhteydessä.

Näiden lisäksi opintoetuuksissa voidaan antaa automaattisia päätösehdotuksia. Päätösehdotus tulee lainvoimaiseksi, jos asiakas ei tee uudelleenkäsittelypyyntöä.

Sivu päivitetty 11.6.2024