Lakikirjoja

Tiesitkö, että...

Kelan toimialaan liittyvät keskeiset säädökset sekä niihin liittyvät esityöt löytyvät ajantasaisina Finlex-palvelusta.

Lakikirjoja

Lait ja ohjeet

Kelan toimialaan liittyvät keskeiset säädökset löytyvät ajantasaisina Finlex-palvelusta, joka on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Kelan etuusohjeet ovat laintulkintaohjeita, joita Kelassa käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä ja neuvonnassa. Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti Kelan ja yhteistyötahojen käyttöön.

Tietokulma sosiaalisista oikeuksista kattaa yhtäältä Suomessa perustuslailla ja sosiaalilainsäädännöllä turvatut oikeudet sekä käytettävissä olevat muutoksenhakutiet ja toisaalta kansainväliset sosiaaliset ihmisoikeudet sekä valvontamekanismit. Lisäksi tietokulmasta löytyy joitain sosiaalisia oikeuksia koskevia ratkaisuja ja muita ajankohtaisia asioita.

Kelan termit (Kelan terminologinen sanasto) esittelee määritelmineen n. 506 käsitettä, jotka koskevat kaikkia Kelan hoitamia etuuksia. Kustakin termistä on myös ruotsinkielinen vastine.

Lue lisää