Man ealáhaga sáhtát oažžut?

Sáhtát oažžut ealáhaga boarisvuođa, bargonávccahisvuođa dahje bargguhisvuođa vuođul. Ealáhagaid mákset bargoealáhatlágádusat ja Kela.

Sáhtát oažžut boarisvuođa vuođul dahjege boarrásiidealáhahkan guokte iešguđetlágan ealáhaga. Dat leat bargoealáhat ja álbmotealáhat. Bargoealáhaga máksá bargoealáhatlágádus. Álbmotealáhaga máksá Kela.

Kela boarrásiidealáhaga ahkerádji lea 65 jagi. Bargoealáhaga ahkerádji lea gitta das, man jagi don leat riegádan.

Sáhtát báhcit bargonávccahisvuođaealáhahkii ovdal boarrásiidealáhaga, juos it nákce bargat dahje stuđeret. Bargonávccahisvuođaealáhaga sáhtát oažžut sihke bargoealáhahkan ja álbmotealáhahkan. Bargonávccahisvuođaealáhat álgá dábálaččat easkka guhkes buohcama maŋŋá.

Lassin leat golbma ealáhaga, maid Kela ii mávsse. Dat leat

  • oassebargonávccahisvuođaealáhat
  • oassálas áraduvvon boarrásiidealáhat
  • bargokarriearaealáhat.

Sáhtát jearrat daid ealáhagaid birra iežat bargoealáhatlágádusas.

Ealáhaga lassin sáhtát oažžut Kelas

  • mánnábajádusa
  • ealáhatoažžu ássandoarjaga
  • ealáhaga oažžu dikšundoarjaga
  • soahtelasi ja badjelmearálaš soahtelasi
  • vuođđoáigáiboahtindoarjaga.

Bargoealáhat

Váldooassi ealáhagain leat bargoealáhagat. Bargoealáhat čoggo, go leat barggus ja oaččut das bálkká.

Bargoealáhagaid dikšot bargoealáhatlágádusat, mat leat máŋga. Don ja du bargoaddit lehpet máksán barganjagiid áigge bargoealáhatmávssuid. Du ealáhaga mearriduvvo dan mielde, man olu leat dinen barganjagiid áigge.

Priváhta fitnodatdoalli lea máksán ealáhatmávssuid ealáhatfitnodahkii, man son lea ieš válljen. Eanadoallofitnodatdoalli lea máksán ealáhatmávssuid iežas ealáhatlágádussii, Melai.

Bargoealáhagain oaččut dieđu

Mo ozat ealáhaga?

Dábálaččat sáhtát ohcat sihke bargoealáhagaid ja Kela ealáhagaid ja dihto olgoriikka ealáhagaid seamma ohcanskoviin dahje neahtas.

Kela boarrásiidealáhaga ja dáhkádusealáhaga sáhtát ohcat maiddái njálmmálaččat telefovnnas dahje Kela doaimmahagas. Jeara lasi bálvalannummiris 020 692 202.

Loga lasi