Man ealáhaga sáhtát oažžut?

Sáhtát oažžut boarrásiidealáhaga sihke bargoealáhahkan ja álbmotealáhahkan. Bargoealáhaga máksá bargoealáhatlágádus. Álbmotealáhaga máksá Kela.

Kela boarrásiidealáhaga ahkerádji lea 65 jagi. Bargoealáhaga ahkerádji lea gitta das, man jagi don leat riegádan.

Sáhtát báhcit bargonávccahisvuođaealáhahkii ovdal boarrásiidealáhaga, juos it nákce bargat dahje stuđeret. Sáhtát oažžut bargonávccahisvuođaealáhaga sihke bargoealáhahkan ja  álbmotealáhahkan. Bargonávccahisvuođaealáhat álgá dábálaččat easkka guhkes buohcama maŋŋá.

Lassin leat golbma ealáhaga, maid Kela ii mávsse. Dat leat

  • oassebargonávccahisvuođaealáhat
  • oassálas áraduvvon boarrásiidealáhat
  • bargokarriearaealáhat.

Sáhtát jearrat daid ealáhagaid birra iežat bargoealáhatlágádusas.

Ealáhaga lassin sáhtát oažžut Kelas

  • mánnábajádusa
  • ealáhatoažžu ássandoarjaga
  • ealáhaga oažžu dikšundoarjaga
  • soahtelasi ja badjelmearálaš soahtelasi
  • vuođđoáigáiboahtindoarjaga.

Bargoealáhat

Váldooassi ealáhagain leat bargoealáhagat. Bargoealáhat čoggo barggus, man leat bargan.

Bargoealáhagaid dikšot bargoealáhatlágádusat, mat leat máŋga. Don ja du bargoaddit lehpet máksán barganjagiid áigge bargoealáhatmávssuid. Du ealáhaga sturrodat lea gitta das, man olu leat dinen bargokarriera áigge.

Priváhta fitnodatdoalli lea máksán ealáhatmávssuid ealáhatfitnodahkii, man lea ieš válljen. Eanadoallofitnodatdoalli lea máksán ealáhatmávssuid iežas ealáhatlágádussii, Melai.

Bargoealáhagain oaččut dieđu

Mo sáhtát ohcat ealáhaga?

Dábálaččat sáhtát ohcat sihke bargoealáhagaid ja Kela ealáhagaid ja dihto olgoriikka ealáhagaid seamma ohcanskoviin dahje neahtas.

Kela boarrásiidealáhaga ja dáhkádusealáhaga sáhtát ohcat maiddái njálmmálaččat telefovnnas dahje go finat Kela doaimmahagas. Jeara lasi bálvalannummiris 020 692 202.

Loga lasi