Boarrásiidealáhat | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Boarrásiidealáhat

Boarrásiidealáhat sáhttá leat bargoealáhat, álbmotealáhat dahje guktot. Jos du boarrásiidealáhat máksojuvvo álbmotealáhahkan, dat álgá 65 jagi agis.

Jos leat bargan dahje ássan olgoriikkain, boarrásiidealáhaga mearri sáhttá leat uhcci. Sáhtát goittotge oažžut ealáhaga olgoriikkain.

Ovdamearka ealáhagain

Máhtte ja Márjá leaba náitalan. Soai leaba guktot boarrásiidealáhagas.

Máhtte oažžu bargoealáhaga 1 450 euro mánotbajis. Son ii oaččo álbmotealáhaga iige dáhkádusealáhaga.

Márjá lea guhká dikšon mánáid ruovttus. Son oažžu bargoealáhaga 500 euro mánotbajis ja álbmotealáhaga sulaid 475 euro mánotbajis. Márjá oažžu nappo ealáhaga oktiibuot sulaid 975 euro mánotbajis. Sutnje ii gula dáhkádusealáhat, danin go su boađut mannet badjel dáhkádusealáhaga boahtorájáin.

Loga lasi boarrásiidealáhaga ohcamis (suomagillii).

Ealáhahkii árabut

Jos dus lea vuoigatvuohta álbmotealáhahkii, sáhtát mearridit, válddátgo dan ovddalgihtii ovdalgo deavddát 65 jagi. Dát gohčoduvvo áraduvvon boarrásiidealáhahkan.

Jos don leat riegádan ovdal jagi 1962, sáhtát váldit áraduvvon boarrásiidealáhaga áramustá 64-jahkásažžan.

Áraduvvon ealáhat lea bissovaččat uhcit go 65 jagi agis álgán álbmotealáhat. Ealáhat uhccu 0,4 proseantta juohke mánotbaji nammii, mainna áradat dan. Gánneha váldit čielgasa ovddalgihtii das, man sturrosaš áraduvvon boarrásiidealáhat livččii.

Ovdamearka ealáhaga áradahttimis

Máijá báhcá bargoealáhahkii 64-jahkásažžan. Son oažžu bargoealáhaga 700 euro mánotbajis.

Máijá ohcá lassin 1 jagiin áraduvvon álbmotealáhaga. Álbmotealáhat lea áradeami dihte 3,6 proseantta (sulaid 17 euro mánotbajis) uhcit go dat livččii Máijái 65 jagi agis.

Máijá ássá okto.

Son oažžu bargoealáhaga lassin álbmotealáhaga sullii 442 euro mánotbajis.

Ealáhahkii maŋŋelabbo

Don it dárbbaš ohcat ealáhaga vel 65-jahkásažžan. Sáhtát nappo maŋidit dahjege sirdit maŋŋelebbui ealáhaga álgima. Dat bajida ealáhaga. Ealáhat stuorru 0,6 proseantta juohke mánotbaji nammii, mainna sirddát dan maŋŋelebbui.

Bargguhisvuohta ja ealáhat

Jos don leat bargguheapmin ja lahka ealáhatagi, sáhtát beassat nu gohčoduvvon ealáhatbohccái. Ealáhatbohcci oaivvilda, ahte oaččut bargguhisvuođabeaiveruđa dan rádjai, go ozat boarrásiidealáhaga.

Jos leat riegádan ovdal jagi 1962, dus sáhttá leat vuoigatvuohta ohcat boarrásiidealáhaga 64-jahkásažžan.

Dán dáhpáhusas ealáhat ii uhco. Muđuid oaččut bargguhisvuođabeaiveruđa 65 jagi agi rádjai.

Siidu beaiváduvvon 15.2.2024

Maid jurddašat siiddu birra?