Man ealáhaga sáhtát oažžut? | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Iešguđetlágan ealáhagat

Ealáhaga sáhttá oažžut máŋggalágan eallindilis. Ealáhagaid mákset bargoealáhatlágádusat ja Kela.

Sáhtát oažžut ealáhaga, go jovssat ealáhatagi. Ovdal ealáhatagi sáhtát oažžut ealáhaga bargonávccahisvuođa dahje bargguhisvuođa vuođul. Lassin sáhtát oažžut bearašealáhaga, jos du oapmahaš jápmá.​​​​​

Man ealáhaga sáhtát oažžut?

Ealáhagaid sáhttá oažžut bargoealáhatlágádusain ja Kelas. Bargoealáhatlágádusat mákset bargoealáhaga. Dat vuođđuduvvá bálkái ja eará bargoboađuide. Jos bargoealáhat leat unni, sáhtát oažžut ealáhaga maid Kelas.

Bargoealáhatlágádusat ja Kela mákset ealáhagaid golmma iešguđetlágán diliin. Sáhtát oažžut ealáhaga, go ollet ealáhatahkái. Ovdal ealáhatagi sáhtát oažžut ealáhaga bargonávccahisvuođa dahje bargguhisvuođa vuođul. Lassin sáhtát oazzut bearašealáhaga, jos oapmahaččat jápmá.

Vulobeale govvii leat čohkkejuvvon ealáhagat ja dan molssaeavttut iešguđetlágan eallindiliin.

Ealáhatvuogádat čoahkkana guovtti oasis, bargoealáhagain maid bargoealáhatlágádusat mákset ja ealáhagain maid Kela máksá. Ealáhat-ovdduid máksit dalle go bargonávccat hedjonit, ealáhatahki dievvá ja oapmahaš jápmá.

Ealáhaga lassin sáhtát oažžut Kelas

  • mánnábajádusa
  • ealáhatoažžu ássandoarjaga
  • ealáhaga oažžu dikšundoarjaga
  • soahtelasi ja badjelmearálaš soahtelasi
  • vuođđoáigáiboahtindoarjaga.

Bargoealáhat

Váldooassi ealáhagain leat bargoealáhagat. Bargoealáhat čoggo, go leat barggus ja oaččut das bálkká.

Bargoealáhagaid dikšot bargoealáhatlágádusat, mat leat máŋga. Don ja du bargoaddit lehpet máksán barganjagiid áigge bargoealáhatmávssuid. Du ealáhaga mearriduvvo dan mielde, man olu leat dinen barganjagiid áigge.

Priváhta fitnodatdoalli lea máksán ealáhatmávssuid ealáhatfitnodahkii, man son lea ieš válljen. Eanadoallofitnodatdoalli lea máksán ealáhatmávssuid su iežas ealáhatlágádussii, Melai.

Bargoealáhagain oaččut dieđu

Mo ozat ealáhaga?

Dábálaččat sáhtát ohcat sihke bargoealáhagaid ja Kela ealáhagaid ja dihto olgoriikka ealáhagaid seamma ohcanskoviin dahje neahtas.

Kela boarrásiidealáhaga ja dáhkádusealáhaga sáhtát ohcat maiddái njálmmálaččat telefovnnas dahje Kela doaimmahagas.

Jeara lasi bálvalannummiris 020 692 202.

Loga lasi