Eläkkeensaajan asumistuen suhde muihin etuuksiin

Kela ei maksa samanaikaisesti eläkkeensaajan asumistukea ja yleistä asumistukea.

Jos kanssasi samassa asunnossa asuu muita henkilöitä kuin puolisosi eivätkä he ole oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen, voit hakea yleistä asumistukea.

Jos avio- tai avopuolisosi opiskelee ja asutte yhdessä, kuulutte eläkkeensaajan asumistuen piiriin. Opiskelijapuolisollasi ei tällöin ole oikeutta opintotuen asumislisään, koska hänellä ei katsota olevan omia, erillisiä asumismenoja. Jos et saa tai et hae eläkkeensaajan asumistukea, opiskelijapuolisosi voi saada yleistä asumistukea, jos sen edellytykset muuten täyttyvät.

Lue lisää