Eläkkeensaajan asumistuen määrä ja maksaminen

Eläkkeensaajan asumistuen määrä on 85 % huomioon otettavista asumismenoista, joista on vähennetty perusomavastuu ja tulojen mukaan määräytyvä lisäomavastuu.

Perusomavastuu on kaikille sama 631,94 e/v eli noin 52,66 e/kk.

Lisäomavastuu on 41,3 % siitä perheen tulojen osasta, joka ylittää tulorajan. Jos tulosi jäävät alle tulorajan, lisäomavastuuta ei tule.

Lisäomavastuun tulorajat perhesuhteiden mukaan e/v vuonna 2022
Yksin asuva 9 534
Avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen 13 676
Avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen

15 565

Eläkkeensaajan asumistuki lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

0,85 x (huomioonotettavat asumismenot – (perusomavastuu + mahdollinen lisäomavastuu))

Asumistuesta ei mene veroa.

Voit arvioida oman asumistukesi määrän laskurilla.

Pienin maksettava asumistuki on 6,92 euroa/kk. Jos molemmat puolisot saavat asumistukea, pienin maksettava asumistuki on 3,46 e/kk.

Inflaation vaikutukset tukiin

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksytään 1.1.2023 alkaen aikaisempaa suuremmat lämmityskulut. Lue lisää muutoksista Kelan tukiin.

Maksaminen

Kela maksaa eläkkeensaajan asumistuen kuukauden 4. päivä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, jos pankit ovat maksupäivänä kiinni. Kela toimittaa tiedon maksamastaan asumistuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajallesi, jos olet antanut Kelalle siihen valtuutuksen. Jos et ole maksanut vuokraasi 2 peräkkäisenä kuukautena, vuokranantaja voi esittää Kelalle, että tuki maksettaisiin hänelle. Saat aina päätöksen, jos tuki maksetaan vuokranantajalle.

Laitoshoito

Jos siirryt julkisin varoin kustannettuun jatkuvaan laitoshoitoon, Kela voi maksaa sinulle eläkkeensaajan asumistukea enintään 9 kuukauden ajan. Edellytys on, että sinulla on edelleen asumismenoja.

Jos aviopuolisosi siirtyy jatkuvaan laitoshoitoon ja olette saaneet asumistukea, Kela tarkistaa asumistukenne. Muista ilmoittaa muutoksesta Kelaan. Puolisosi tuki lakkaa, ja sinä saat omiin tuloihisi ja asumismenoihisi perustuvan eläkkeensaajan asumistuen. Se alkaa, kun puolisosi on siirtynyt laitoshoitoon (seuraavan kuukauden alusta).

Lue lisää