Etuuksien väärinkäytösten vuosiraportti | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Etuuksien väärinkäytökset

Etuuden väärinkäytöksellä tarkoitetaan tahallista menettelyä, jolla asiakas pyrkii saamaan etuutta ilman perusteita tai määrältään liian suurena. Väärinkäytökseksi voidaan katsoa esimerkiksi se, jos asiakas antaa Kelalle väärää tietoa tai väärentää asiakirjan. Myös tietojen salaamista pidetään väärinkäytöksenä.

Lähtökohtana on, että etuuden hakijalla on velvollisuus ottaa selvää, mitkä asiat vaikuttavat hänen etuusoikeuteensa, ja ilmoittaa niistä Kelalle.

Tässä raportissa esitetään tilastotietoja vuosilta 2019, 2020, 2021, 2022 ja 2023. Raportteihin on tilastoitu Kelan käsittelemät väärinkäytösepäilyt, joissa asiakasta on kuultu epäilyyn liittyen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.2.2024