Váldde gáiddusoktavuođa

Sámegielat gáiddusbálvalusat oaččut persovnnalaš rávvema ja bagadeami buot áššiin, mat gusket Kela ovdduid. Gáiddusbálvalusas deaivvadat Kela bálvalusáššedovdiin videooktavuođa bokte.

Sáhtát váldit oktavuođa gáiddusbálvalussii iežat dihtoriin, Virtu-bálvalanbáikkis dahje bálvalanbáikkis, man Kela ovttas eará almmolaš organisašuvnnaiguin bajásdoallá.

Gáiddusbálvalus

Sáhtát váldit oktavuođa davvisámegielat gáiddusbálvalussii vu–be dmu 13–15.

Váldde oktavuođa

Gávnnat bálvalandoaimmahagaid, áššiiddoaimmahanbáikkiid ja Virtu-báikkiid oktavuohtadieđuid ja rabasáiggiid bálvalanbáikki ozuin (suomagillii).

Ná válddát gáiddusoktavuođa Kelai

Juos háliidat geavahit gáiddusbálvalusa iežat rusttegiin, de dalle dárbbašat jierbmetelefovnna, tableahttadihtora dahje dihtora, mas lea

  • mikrofovdna, skájanat dahje bealljebilttut ja videokamera
  • Google Chrome -neahttalohkki (veršuvdna 64 dahje ođđasut)
  • doarvái johtilis govdalinnjáoktavuohta, vai videogovva oidno.

Gáiddusbálvalusa sáhttá dál geavahit maiddái iOS-mobiilageavahanvuogádagain. Dárbbašat Safari-neahttalohkki.

Almmut vigiin rávdnjepoastta bokte Kela teknihkalaš doarjagii, tekninentuki@kela.fi, dahje telefovnnain 020 63 47 748.