Dulkon ja áššiid doaimmaheapmi nuppi beales | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Dárbbašatgo dulkka?

Sámegielat áššehasas lea sámi giellalága mielde vuoigatvuohta oažžut Kelas bálvalusa iežas gillii. Kela ordne áššiid doaimmaheapmái dulkka dárbbu mielde.

Jos dárbbašat dulkoma, váldde oktavuođa Kelai. Sáhtát doaimmahit áššiid Kela bálvalandoaimmahagain dahje riŋget min telefonbálvalussii. Bálvalanáššedovdi várre dutnje dárbbu mielde áiggi, goas boađát doaimmahit áššiid dahje dulkka áššiid doaimmaheami várás.

Sáhtát maiddái sáddet rávdnjepoastta čujuhussii saame@kela.fi ja bivddát, ahte dutnje váldojuvvo oktavuohta. Muital oktavuođaváldinbivdagis iežat nama ja telefonnummira. Ale sádde rávdnjepoasttas persovnnalaš dieđuid. Kela sámegielat bargi dahje dulka, man Kela ordne, riŋge dutnje ja soahpá áššiid doaimmaheamis.

Siidu beaiváduvvon 26.6.2023