Juos doaimmahat áššiid poastta bokte | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Jos doaimmahat áššiid poastta bokte

Sáhtát ohcat doarjagiid maiddái skoviiguin, maid oaččut Kela siidduin. Oaččut skoviid maiddái Kela doaimmahagain. Dárkkis ohcamušas, mat čuvvosat das galget leat mielde.

Jos ozat doarjaga báberskoviin, sáhtát sáddet dan oktan čuvvosiiguin Kelai poastta bokte. Kela poastačujuhus lea

Kela
PL 10
00056 KELA

Siidu beaiváduvvon 26.6.2023

Maid jurddašat siiddu birra?