Boađe fitnat | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Boađe fitnat

Sáhtát dikšut áššiid man beare Kela bálvalanbáikkis dahje gieldda áššiiddikšunbáikkis.

Muhtun bálvalanbáikkiin sáhttá dikšut áššiid dušše áigevárremiin. Sáhtát várret áiggi go riŋget min telefonbálvalussii. Ovttaskas Kela bálvalanbáikái ii sáhte riŋget. Jos háliidat rávvagiid telefovnnas, riŋge min telefonbálvalussii.

Go divššut áššiid Kela bálvalanbáikkis, váldde mielde persovdnaduođaštusa, dego vuodjinkoartta dahje pássa. Jos divššut nuppi olbmo ášši, dárbbašat sus spesifiserejuvvon váldegirjji ja iežat persovdnaduođaštusa.

Oza bálvalan- ja áššiiddikšunbáikkiid

Sáhtát dikšut Kela-áššiidat Kela iežas bálvalanbáikkiin dahje gieldda áššiiddikšunbáikkiin. Sáhtát oažžut Kela bargiin veahki maiddái gáiddusoktavuođain eanaš áššiiddikšunbáikkiin ja Kela ovttasbargoguimmiid báikkiin. Geahča gáiddusbálvalanbáikkiid dieđuid Suomi.fi-kártabálvalusas (suomagillii).

Oza bálvalan- ja áššiiddikšunbáikki gieldda namain, bálvalan- dahje áššiiddikšunbáikki namain dahje poastanummiriin. Ohcan doaibmá suomagillii, ruoŧagillii dahje eaŋgalasgillii.

Sámeguovllu bálvalan- ja áššiiddikšunbáikkit

Anára bálvalanbáiki Avvilis lea rabas gaskavahkuid dii. 10–12. Lassin sáhtát dikšut áššiid gielddaid áššiiddikšunbáikkiin Ohcejogas ja Eanodaga Heahtás.

Jos dárbbašat dulkoma, váldde oktavuođa Kelai. Bálvalanáššedovdi várre dutnje dárbbu mielde dulkka áššiid doaimmaheami várás.

Anára bálvalanbáiki (Petsamontie 3, 99800 Avvil) lea gaskaboddosaččat gitta 1.7.2024–31.8.2024.

Oza bálvalanbáikkiid

Gávnnat bálvalanbáikkiid ja áššiiddikšunbáikkiid rabasáiggiid ja oktavuođadieđuid bálvalanbáikki ozuin (suomagillii).

Oza bálvalanbáikkiid

Virtu-bálvalanbáikkit

Virtu-bálvalanbáikkit (Virtu.fi, suomagillii) leat oaivvilduvvon olbmuide, geat ásset Lappi leana guovllus. Virtu-bálvalanbáikkis don sáhtát geavahit fierbmebálvalusaid ja dán lassin printet, kopieret ja skánnet áššebáhpáriid nuvttá. Virtu-bálvalanbáikkis oaččut maid álkit oktavuođa Kela gáiddusbálvalussii.

Siidu beaiváduvvon 25.6.2024