Historia | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kelan historia

Kansaneläkelaitos eli Kela perustettiin 16.12.1937. Ensimmäisten vuosikymmenten ajan se oli nimensä mukaisesti eläkelaitos, joka huolehti pelkästään kansaneläkkeiden maksamisesta. Sittemmin Kelan toiminta on laajentunut paljon.

Kela hoitaa sosiaaliturvaa kaikissa elämänvaiheissa

Kela on muuttunut eläkevakuutuksen toimeenpanijasta kaikille tarkoitetun perusturvan ja sosiaalisen turvan takaajaksi. Tänä päivänä Kela hoitaa sosiaaliturvaa kaikissa ihmisen elämänvaiheissa. 

Sosiaaliturvaa on rakennettu vuosikymmenien ajan, ja Kelan maksamien etuuksien määrä on kasvanut yhdestä kymmeniin.

Kelan tärkeät vuosiluvut

1930-luku

 • Ensimmäinen kansaneläkelaki hyväksyttiin, ja Kansaneläkelaitoksen toiminta alkoi 16.12.1937.
 • Kansaneläkelaki astui voimaan vuonna 1939

1940-luku

 • Ensimmäiset työkyvyttömyyseläkkeet myönnettiin 1942.
 • Kela alkoi myöntää vanhuuseläkettä 1949.

1950-luku

 • Vuoden 1956 kansaneläkeuudistuksen myötä kansaneläke muuttui tuloharkinta- ja tasaeläkkeeksi. Henkilökohtaiset tilit, joille kansaneläkevakuutusmaksuja oli maksettu, poistuivat käytöstä ja eläkevakuutusmaksuja alettiin periä verojen tapaan.

1960-luku

 • Kansalaiset saivat sosiaaliturvatunnukset ja sairasvakuutuskortit vuonna 1963.
 • Sairausvakuutus tuli Kelan hoidettavaksi vuonna 1964. Nyt asiakaskuntaan kuuluivat kaikki Suomessa asuvat. Kelaan perustettiin 204 sairausvakuutuspiiriä. Yhteen vakuutuspiiriin kuului yksi tai useampi Suomen kunta.
 • Vuonna 1967 sairausvakuutuksen piiriin tulivat myös lääkärinpalkkiot. Sairauspäivärahan omavastuu lyheni 14 päivästä 7 päivään.
 • Vuonna 1969 Kela alkoi myöntää yleistä perhe-eläkettä, lapsen hoitotukea sekä eläkkeensaajan asumistukea.

1970-luku

 • Kelassa tehtiin vuonna 1975 organisaatiouudistus, jossa eläke- ja sairausvakuutuksen erilliset kenttäorganisaatiot yhdistettiin ja niistä muodostettiin yhtenäinen alue- ja paikallishallinto.

1980-luku

 • Sairausvakuutuksen päivä- ja äitiysrahajärjestelmä uusittiin vuonna 1982.
 • Vuonna 1983 Kela alkoi maksaa vaikeasti sairaan lapsen hoito- ja kuntoutusavustusta.
 • Vuoden 1985 työttömyysturvauudistuksessa työttömyyden perusturva tuli Kelan hoidettavaksi.
 • Vammaistukea Kela alkoi maksaa vuonna 1989.

1990-luku

 • Lapsilisät ja lasten kotihoidon tuki tulivat Kelan hoidettaviksi vuonna 1993.
 • Vuonna 1994 Kelan hoidettaviksi tulivat äitiysavustus, opintotuki, sotilasavustus, yleinen asumistuki ja työmarkkinatuki.
 • Koulumatkatuki tuli Kelan hoidettavaksi vuonna 1997.

2000-luku

 • Uusi laki Kansaneläkelaitoksesta annettiin vuonna 2001. Sen perusteella Kela sai ulkoisen hallituksen vuonna 2002. Samana vuonna siirryttiin euroihin, mikä vaati valtavia muutoksia erityisesti etuusjärjestelmiin.
 • Sähköinen asiakirjahallinta muutti Kelan sisäistä toimintaa vuosina 2000–2004. Etuusratkaisuja alettiin tehdä koko maassa sähköisesti. Näin ruuhkaisilta alueilta voitiin siirtää töitä muualle Suomeen.
 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti tuli Suomessa käyttöön kesäkuussa 2004.
 • Vuonna 2006 sairausvakuutuksen rahoitus uudistui niin, että se jaettiin työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen.
 • Vuoden 2009 aikana Kelan puhelinpalvelusta tuli valtakunnallinen. 
 • Vuonna 2007 tuli mahdolliseksi saada  osasairauspäivärahaa. 
 • Vuonna 2008 kansaneläkelaki uudistui, ja siihen yhdistettiin Kelan perhe-eläkkeet. Samaan aikaan tulivat voimaan erilliset lait vammaisetuuksista ja eläkkeensaajan asumistuesta.
 • Huhtikuussa 2009 otettiin käyttöön lääkkeiden viitehintajärjestelmä.
 • Maaliskuussa 2011 tuli voimaan takuueläke, joka nosti Suomessa asuvien vähimmäiseläketasoa. Samalla lakkasi maahanmuuttajan erityistuki, jota oli maksettu lokakuusta 2003 lähtien.
 • Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.
 • Elokuussa 2017 valtaosa opiskelijoista siirtyi yleisen asumistuen piiriin.
 • Kaksivuotinen perustulokokeilu päättyi 31.12.2018.
 • Vuoden 2021 alusta alkaen kaikkien korkeakouluopiskelijoiden on täytynyt maksaa terveydenhoitomaksu Kelaan.
 • Perhevapaauudistus astui voimaan 1.8.2022.
 • Vuonna 2023 oli mahdollista hakea sähkötukea kohonneiden sähkön kustannusten vuoksi.
Sivu päivitetty 9.4.2024