Kansaneläkeindeksi | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kansaneläkeindeksi

Mikä on kansaneläkeindeksi?

Kansaneläkeindeksi on suhdeluku, jonka avulla varmistetaan, että etuuksien määrät pysyvät yleisen hintatason kehityksessä mukana. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus määrittää keskeisten tuotteiden ja palveluiden hintojen perusteella. 

Kansaneläkeindeksi vaikuttaa moniin etuuksiin

Iso osa Kelan maksamista etuuksista tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan. Kansaneläkeindeksin suuruus lasketaan joka vuodelle erikseen. Se perustuu aina edellisen vuoden heinä-, elo- ja syyskuun keskimääräiseen hintatasoon.

Tarkan kansaneläkeindeksin laskemista varten Kela määrittää kansaneläkeindeksin pisteluvun. Se lasketaan yleistä hintakehitystä kuvaavan elinkustannusindeksin pistelukujen avulla: kun kuluvan vuoden heinä,- elo- ja syyskuun elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvo kerrotaan luvulla 1,2065, saadaan kansaneläkeindeksin pisteluku.

Jos siis elämisen yleinen hintataso nousee, myös kansaneläkeindeksi kasvaa ja etuuksien määrät suurenevat. Vuosittainen tarkistus koskee kansaneläkkeen lisäksi esimerkiksi takuueläkettä ja perhe-eläkettä.

Kansaneläkeindeksi vaikuttaa myös seuraavien etuuksien määriin:

 • rintamalisät
 • sotilasavustuksen perusavustus
 • vammaistuet
 • työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki
 • toimeentulotuen perusosa
 • lastenhoidon tuet 
 • sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat.

Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun seuraavalle vuodelle aina lokakuun loppuun mennessä.

Vuoden 2024 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1911.

Mikä muuttuu vuonna 2024?

Vuoden 2024 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1911. Indeksitarkistus tehdään vuosina 2024–2027 vain osaan kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista (1296/2023).

Kansaneläkeindeksin perusteella seuraavia Kelan etuuksia korotetaan 5,9 prosenttia 1.1.2024 alkaen:

 • kansaneläke
 • takuueläke
 • rintamalisät
 • perhe-eläkkeet
 • vammaisetuudet
 • sotilasavustuksen perusavustus
 • toimeentulotuen perusosa
 • lääkkeiden vuosiomavastuu.

Eduskunnan käsiteltävänä on myös muita esityksiä etuuksien leikkauksista ja korotuksista. Kokoamme ajankohtaiset tiedot sosiaaliturvan muutoksista ja kansaneläkeindeksistä verkkosivuillemme.

20231805
1.8.-31.12.20221733
1.1.-31.7.20221674
20211639
20201633
20191617
20181617
20171617
20161631
20151637
20141630
20131609
20121565
20111508
Sivu päivitetty 21.5.2024