Rahoitus | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kelan rahoitus

Kelan suurin rahoittaja on valtio. Lisäksi palkansaajat, yrittäjät, työnantajat, kunnat ja Ahvenanmaa osallistuvat toiminnan rahoitukseen. Kelan hoitaman sosiaaliturvan rahoitus toimii periaatteella, jonka mukaan kunkin vuoden kulut rahoitetaan samana vuonna kertyneillä tuotoilla. 

Olemme koonneet tälle sivulle olennaisimmat tiedot Kelan rahoituksesta.

Etuusrahastojen rahoitus

Etuuksien maksamista varten Kelassa on kansaneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto sekä sosiaaliturvan yleisrahasto, josta rahoitetaan ne etuudet, jotka eivät kuulu eläke- tai sairausvakuutukseen.

Seuraava kuvio havainnollistaa, miten Kelan etuuksien rahoitus rakentui vuonna 2022 muun muassa kuntien maksuista, työnantajien sairausvakuutusmaksuista, vakuutettujen päiväraha- ja sairaanhoitomaksuista ja työttömyysvakuutusmaksuista.

Kelan rahoitus vuonna 2022. Kuntien maksut 751 milj. e, työnantajien sairausvakuutusmaksut 1 357 milj. e, vakuutettujen päiväraha- ja sairaanhoitomaksu 2 011 milj. e, työttömyysvakuutusmaksut, opiskelijoiden terveydenhoitomaksut ja muut tuotot 369 milj. e, valtion ennakot etuuksiin ja toimintakuluihin 12 115 milj. e.

Kelan etuusrahastojen kokonaiskulut vuonna 2022 olivat 16,9 miljardia. Etuuskulujen osuus kokonaiskuluista oli 96 % ja toimintakulujen 4 %. Vuonna 2022 valtion osuus rahoituksesta oli 73 %. Rahoituksesta 20 % tuli vakuutettujen ja työnantajien lakisääteisistä maksuista, 5 % kuntien suorituksista ja 2 % muista tuotoista.

Valtio rahoittaa kansaneläkerahastosta esimerkiksi eläke- ja vammaisetuudet, eläkkeensaajan asumistuen sekä rintamalisät.

Vuonna 2022 kansaneläkerahastosta maksettiin etuuksia 3 716 miljoonaa euroa. Rahaston toimintakulut olivat 64 miljoonaa euroa.

Sairausvakuutus on jaettu työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen.

Työtulovakuutukseen kuuluvat

 • sairauspäivärahat (sis. tartuntatautipäivärahan)
 • vanhempainpäivärahat
 • kuntoutusrahat
 • perhevapaakorvaus
 • työnantajille sekä yrittäjille maksettavat korvaukset työterveyshuollon järjestämisestä.

Työtulovakuutus rahoitetaan valtion osuudella sekä työnantajien, palkansaajien ja yrittäjien vakuutusmaksuilla.

Sairaanhoitovakuutuksen etuuksia ovat

 • lääkekorvaukset
 • korvaukset lääkärinpalkkioista ja hammashoidosta
 • matkakorvaukset
 • tutkimuksen ja hoidon korvaukset
 • kuntoutuspalvelut.

Sairaanhoitovakuutuksen rahoitus koostuu valtion osuudesta sekä palkansaajien, työnantajien ja etuudensaajien vakuutusmaksuista. Valtio ja ulkomaan laitokset kuitenkin vastaavat ulkomailla syntyneiden kustannusten korvauksista

Pääosa peruspäivärahan rahoituksesta tulee Kelaan Työllisyysrahastolta. Lisäksi kunnat rahoittavat osan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuista ja pääosan lasten hoidon tuista. Kela maksaa nämä etuudet sosiaaliturvan yleisrahastosta.

Opiskeluterveydenhuollon kustannuksista valtio rahoittaa 77 %. Loppuosa eli 23 % rahoituksesta tulee opiskelijoiden terveydenhuoltomaksuista. Lähes puolet toimeentulotuen etuuskuluista on kuntien vastuulla. Kuntien osuus rahoituksesta tulee Kelaan kuitenkin valtiolta.

Avainluvut

Kelan toiminta kattaa laajasti koko Suomen, sillä palveluverkostoon kuuluu yhteensä 130 palvelupistettä ja 157 asiointipistettä. Kelan verkkopalveluihin tunnistauduttiin vuoden 2022 aikana yhteensä 76,4 miljoonaa kertaa ja asiointikäyntejä kaikkiin palvelupisteisiin kertyi yhteensä 0,6 miljoonaa.

Näin Kela palvelee, vuosi 2022 numeroina. Palvelupisteitä 130 kpl, asiointipisteitä 157 kpl, Kelan etäpalvelu kuntien asiointipisteissä 85 kpl, Kelan etäpalvelu kuntien muissa etäpalvelupisteissä 21 kpl. Maksetut Kelan etuudet noin 16 mrd. e, tunnistautumiset verkkopalvelussa 76,4 milj., asiointikäynnit palvelupisteissä 0,6 milj., lähetetyt kirjeet 14 milj., vastatut puhelut 2,2 milj., verkkopalvelun osuus kaikista hakemuksista 79,2 %, suorakorvausten lukumäärä 37,3 milj., sähköiset reseptit 28 milj., suurimmat etuuskulut: kansaneläkkeet 2 170 milj., työttömyysetuudet 1 850 milj., lääkekorvaukset 1 770 milj., yleinen asumistuki 1 570 milj., lapsilisä 1 460 milj., sairauspäiväraha 1 220 milj. e. Henkilöstö 8 590. Kela tarjoaa valtakunnallista puhelinpalvelua suomeksi, ruotsiksi, saameksi ja englanniksi.Vuoden 2022 aikana Kela maksoi etuuksia yhteensä noin 16 miljardin edestä.

Eniten Kela maksoi

 • kansaneläkkeitä
 • työttömyysetuuksia
 • lääkekorvauksia
 • yleisestä asumistukea
 • lapsilisiä
 • ja sairauspäivärahoja. 
Sivu päivitetty 25.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?