Förmånshandläggning | Om FPA | FPAGå till innehållet

Förmånshandläggaren är expert på förmåner

Lediga jobb

Kolla här

Vill du arbeta med viktiga och kundorienterade uppgifter? I arbetet som förmånshandläggare kan du inverka på våra kunders olika livssituationer.

Mångsidigheten är kryddan i jobbet

Till förmånshandläggarens uppgifter hör att bereda och fatta förmånsbeslut utgående från kundernas ansökningar. Som förmånshandläggare tar du aktivt kontakt med kunderna och ibland med samarbetspartnerna. Du får arbeta självständigt, men teamets stöd finns vid behov nära till hands.

I arbetet som förmånshandläggare kan du förkovra dina kunskaper om FPA:s förmåner och tjänster samtidigt som du strävar efter att möta kundernas behov på ett så övergripande sätt som möjligt. Du får också samarbeta med olika myndigheter och andra partner.

Som förmånshandläggare ska du vara beredd på att möta kunder i olika livssituationer, och gå in för att sköta varje kunds ärende så att det blir klart på en gång.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?