Kulukorvaus

Kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voit saada Kelasta kulukorvausta palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin.

Työllistymistä edistäviä palveluja, joihin voidaan maksaa kulukorvausta, ovat:

  • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
  • työvoimakoulutus
  • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
  • työkokeilu ja koulutuskokeilu
  • kuntouttava työtoiminta.

Työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta sovitaan TE-palvelujen kanssa.

Kulukorvaus lisätään palvelusta maksettavaan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Korvaus on 9 e/pv, ja sitä maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Se on verotonta tuloa.

Kulukorvaus maksetaan korotettuna, jos osallistut työssäkäyntialueesi ulkopuolella järjestettävään työllistymistä edistävään palveluun (ei koske kuntouttavaa työtoimintaa). Korvaus voidaan maksaa korotettuna myös silloin, jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi mutta kotikuntasi ulkopuolella ja jos majoittumisesta tulee sinulle kustannuksia. Toimita kuitti majoituskustannuksista Kelaan.

Korotettu kulukorvaus on 18 e/pv.

Kulukorvauksen maksaminen edellyttää aina, että saat myös työttömyysetuutta.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan kulukorvauksesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.