Tuki työllistymistä edistävän palvelun ajalta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tuki työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Saat työllistymistä edistävän palvelun ajalta sitä työttömyystukea, johon sinulla työttömänä ollessasi olisi oikeus (työmarkkinatuki, peruspäiväraha tai ansiopäiväraha). Lisäksi voit saada korotusosaa ja kulukorvausta.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa, joka tehdään TE-palvelujen kanssa.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu työttömyystuella
 • kotoutujan omaehtoinen opiskelu
 • työkokeilu
 • koulutuskokeilu
 • kuntouttava työtoiminta

Lue lisää palveluista, joita voit saada työllistymisen tueksi (tyomarkkinatori.fi).

Työttömyystuki työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Saat työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyystukea. Saat tukea 5 päivältä viikossa, vaikka palvelua ei järjestettäisi jokaisena päivänä. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettava peruspäiväraha tai ansiopäiväraha kuluttaa työttömyystuen enimmäisaikaa.

Kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun, saat työmarkkinatuen ilman tarveharkintaa eli esimerkiksi vanhempiesi tulot eivät vaikuta työmarkkinatukeen palvelun aikana.

Työttömyystukea voidaan tietyissä tilanteissa maksaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, vaikka työnhakijalla ei ole työttömänä ollessaan oikeutta tukeen. Tällainen tilanne voi olla, kun työnhakijalla on esimerkiksi

Jos olet edelleen työtön, kun työllistymistä edistävä palvelu päättyy, ilmoita työttömyyden jatkumisesta OmaKelassa.

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, sinun täytyy ilmoittaa siitä OmaKelassa. Poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa, jos osallistut työvoimakoulutukseen tai opiskelet omaehtoisesti työttömyystuella.

Ilmoita poissaolot 

Kirjaudu OmaKelaan

Poissaolot

Poissaolo tarkoittaa sellaista päivää, jona palvelu järjestetään ja jolloin sinun olisi pitänyt osallistua siihen. Poissaolopäiviä eivät ole sellaiset päivät, joina palvelua ei järjestetä (esim. arkipyhät).

Sinulla on oikeus työttömyystukeen, mutta ei kulukorvaukseen, jos poissaolo johtuu

 • omasta sairaudesta
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta (enintään 4 päivää)
 • työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä
 • julkisen luottamustehtävän hoitamisesta.

Jos olet poissa oman sairastumisesi takia yli 3 päivää, lähetä Kelaan terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus.

Jos poissaolo johtuu jostain muusta syystä, et voi saada poissaolopäiviltä työttömyystukea.

Jos haluat vaihtaa osallistumispäiviäsi, sovi siitä palvelun järjestäjän kanssa. Vaihdoksesta ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Jos työllistymistä edistävän palvelu keskeytyy poissaolojen takia, palvelun järjestäjä ilmoittaa siitä TE-palveluihin.

Palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista Kelaan. Poissaoloilmoitukset lähetetään vähintään 2 viikon välein, jotta Kela voi maksaa tuen oikean suuruisena. 

Jos palvelua ei järjestetä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän tauon aikana, palveluntuottaja merkitsee ilmoitukseen ”palvelua ei järjestetä”. Se ei ole poissaolo eli työnhakija on oikeutettu työttömyystukeen. Tällaiselta päivältä Kela ei kuitenkaan maksa kulukorvausta.

Palvelun järjestäjä merkitsee poissaolot lomakkeelle, jonka nimi on Ilmoitus poissaolosta TT3 (pdf), ja postittaa sen Kelaan (Kela, PL 10, 00056 Helsinki).

Kunkin asiakkaan tiedot merkitään omalle lomakkeelleen.

Jos palveluun osallistuva työnhakija on työttömyyskassan jäsen, palvelun järjestäjä lähettää poissaoloilmoituksen työttömyyskassaan.

Kulukorvaus

Kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voit saada Kelasta kulukorvausta palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin. Työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta sovitaan TE-palvelujen kanssa.

Voit saada kulukorvausta vain, jos saat työttömyystukea.

Työllistymistä edistäviä palveluja, joiden ajalta voi saada kulukorvausta, ovat

 • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
 • työvoimakoulutus
 • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
 • työkokeilu ja koulutuskokeilu
 • kuntouttava työtoiminta.

Kuinka paljon voit saada kulukorvausta?

Kulukorvaus on
9 e/pv

Saat kulukorvausta enintään 5 päivältä viikossa. Kela maksaa korvauksen automaattisesti työttömyystuen maksun yhteydessä. Sinun ei tarvitse hakea sitä erikseen.

Kulukorvaus on
18 e/pv, jos
 • osallistut työllistymistä edistävään palveluun työssäkäyntialueesi ulkopuolella eli 80 kilometrin päässä asuinpaikastasi
 • palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu majoituksesta kustannuksia. Lähetä kuitti majoituskustannuksista OmaKelassa.

Kuntouttavassa työtoiminnassa kulukorvaus on aina 9 e/pv.

Kela maksaa kulukorvausta vain niiltä päiviltä, kun osallistut palveluun, eli esimerkiksi loma- ja poissaolopäiviltä kulukorvausta ei makseta.

Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 210
020 692 210

Sivu päivitetty 11.6.2024