Kuntoutuspalvelujen hankinnat | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutuspalvelujen hankinnat

Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä vastaa avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen hankinnoista ja Kelan kuntoutusryhmä vastaa kehittämistoimintaan liittyvistä hankinnoista (Kehittämistoiminnan hankinnat).

Kelan vakuutuspiirit vastaavat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankinnoista (terapiahankinnat).

Isot hankintakierrokset aloitetaan tavallisesti keväällä helmi-toukokuussa, jolloin julkaistaan tarjouspyyntömateriaali. Hankintapäätökset valmistuvat yleensä viimeistään syksyllä, jolloin tarjouskilpailujen tuloksista ilmoitetaan siihen osallistuneille.

Hankintamenettelyt

Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoissa käytetään seuraavia hankintamenettelyjä:

  • avoin tarjouskilpailu
  • neuvottelumenettely
  • suorahankinta
  • yhteisrahoitusmenettely kehittämishankkeiden rahoituksessa

Kuntoutuspalvelujen hankinnoista ilmoitetaan sähköisesti HILMA-ilmoituskanavalla (hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelussa (tarjouspalvelu.fi) sekä rajoitetusti myös Kelan internetsivuilla. Avoterapioiden lisähankintoja lukuun ottamatta tarjouspyynnöt ovat saatavilla ainoastaan tarjouspalvelun kautta.

Kelan kuntoutuksen palvelut hankitaan puitejärjestelyn avulla ja sopimuskausi alkaa pääsääntöisesti hankintaa seuraavan vuoden alusta lukien. Sopimuskausi on yleensä neljä vuotta.

Yksilöterapioiden tarjouskilpailuissa julkaistut tiedotteet

Yksilöterapioiden 1.12.2022 alkavaa sopimuskautta koskevissa tarjouskilpailuissa julkaistut tiedotteet ovat luettavissa tässä:
Tiedote 7.2.2022: Ratsastusterapia fysioterapeutin toteuttamana (pdf)
Tiedote 7.2.2022: Ratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana (pdf)
Tiedote 23.2.2022: Yksilötoimintaterapia, Kelan eteläinen vakuutuspiiri (pdf)
Tiedote 24.2.2022: Kaikki tarjouskilpailut (pdf)
Tiedote 28.2.2022: Yksilöallasterapia, Kelan pohjoinen vakuutuspiiri (pdf)
Tiedote 4.3.2022: Kaikki tarjouskilpailut (pdf)
Tiedote 8.3.2022: Kaikki tarjouskilpailut paitsi allasterapia ja ratsastusterapia (pdf)
Tiedote 11.3.2022: Kaikki tarjouskilpailut (pdf)
Tiedote 22.3.2022: Kaikki tarjouskilpailut (pdf)
Tiedote 13.4.2022: Yksilötoimintaterapia, Kelan itäinen vakuutuspiiri (pdf)
Tiedote 20.4.2022: Yksilöratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana, Kelan eteläinen vakuutuspiiri (pdf)
 

Mitä mieltä olet sivusta?